Inackordering, stöd till boende på annan ort

Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få visst ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För att kunna få stöd till inackordering gäller följande:

  • Att restiden från hemmet i Härryda kommun till skolan är minst 2 timmar (enkel väg). Undantag från detta kan göras vid studier av internatkaraktär.
  • Att eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
  • Att eleven studerar på heltid.
  • Att eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.
  • Att elevens boende inte till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut en gång per termin. Om eleven är omyndig betalas stöd ut till  vårdnadshavare. OBS: Vid flytt eller avbrutna studier är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Härryda kommun.

​Så här ansöker du om inackorderingsbidrag

  • Ansök via e-tjänster under Barn och utbildning/Gymnasieskola och tjänsten Ansökan om stöd till inackordering. Vi behöver ha ansökan senast den 30 september inför varje läsår.
  • Bifoga intyg från skolan som visar var eleven studerar och vilket program. Intyget ska vara daterat efter den 15 september respektive 15 februari. Det krävs även intyg för vårterminen även om ansökan är beviljad för hela läsåret.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Storleken på det belopp som du kan få för inackorderingstillägg i Härryda kommun baseras på avståndet (km) mellan din folkbokföringsadress och skolan, se tabell. Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Avstånd i km

Kronor per månad

0-124

1460

125-174

1625

175-224

1770

225-599

1875

600-899

1980

900-1299

2160

1300 eller mer

2350

Elever på fristående gymnasieskolor

Elever på fristående gymnasieskolor eller som studerar på svenska skolor utomlands kan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.
Sök inackorderingsbidrag hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever på utbildningar för döva och hörselskadade

Du som går en utbildning för döva eller hörselskadade vid gymnasieskolorna i Örebro (RGD/RGH) och tillfälligt bor på studieorten kan ansöka om Rg-bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos CSN.

Distansstudier

Elever som läser sin gymnasieutbildning på distans har möjlighet att få visst ekonomiskt stöd för övernattning och resor till skolan vid obligatoriska inslag i utbildningen.