Ansökan om förlängd undervisning

Ansöken gäller förlängd undervisning (kallas även förlängd studietid) för en elev som har Härryda kommun som hemkommun. Det är Gymnasieskolan där eleven är inskriven på som ansöker om förlängd studietid.

Ansökan ska förutom uppgifter om eleven innehålla följande:

  • Studieplan för den förlängda studietiden (Vilka kurser läser eleven för tillfället?
  • Vilka kurser har eleven slutfört?
  • Vilka kurser ska eleven läsa under den förlängda studietiden?.
  • Särskilda skäl (Varför har eleven inte kunnat genomföra sina studier under ordinarie studietid? Om läkarintyg eller liknande finns ska detta bifogas!).
  • Eventuellt åtgärdsprogram

Använd blanketten för Ansökan om förlängd studietid.