Kontakt
Lyssna

Ansökan om ersättningsbelopp

För de elever som behöver särskilt stöd och som går på en annan Gymnasieskola i eller utanför Göteborgsregionen så kan skolan ansöka om ersättning för extraordinära stödinsatser.

Denna ersättning söks av den gymnasieskolan som eleven går på och regleras skolorna emellan. Hulebäcksgymnasiet administrerar samtliga inskrivna elever i Härryda kommun även om dom inte går på Hulebäcksgymnasiet.

Varje år avrapporterar skolorna vilka åtgärder som de sökta pengarna gått till samt om man behöver söka ersättning för stöd ytterligare ett år. Använd blanketten "Ansökan om ersättningsbelopp".