Ansökan om ersättnings­belopp för särskilt stöd

För de elever som behöver särskilt stöd och som går på en annan Gymnasieskola i eller utanför Göteborgsregionen så kan skolan ansöka om ersättning för extraordinära stödinsatser.

Denna ersättning söks av den gymnasieskolan som eleven går på och regleras skolorna emellan. Hulebäcksgymnasiet administrerar samtliga inskrivna elever som bor i Härryda kommun även om dom inte går på Hulebäcksgymnasiet. Gymnasieskolan där eleven går fyller i samt skickar blankett till Hulebäcksgymnasiet som administrerar och hanterar ärendet för eleven.

Varje år avrapporterar skolorna vilka åtgärder som de sökta pengarna gått till samt om man behöver söka ersättning för stöd ytterligare ett år. Använd blanketten "Ansökan om ersättningsbelopp". (För andra Gymnasieskolor)