Lyssna

Vanliga frågor - fritidsklubb

Här kan du få svar på frågor om fritidsklubb. Verksamheten finns i två olika former, dels "fritidsklubb efter skoldagar" och dels "fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar". Fritidsklubb innebär eftermiddagsomsorg, förutom under lov då har fritidsklubben längre öppettider.

 

Varför införs en ny avgift för fritidsklubb?

Kommunen har sett ett behov av att förenkla och centralisera avgiftshanteringen för fritidsklubb. Det är egentligen samma kostnader, men måltidskostnaden ingår numera i månadsavgiften för höstterminen och vårterminen. Alla betalar samma avgift för fritidsklubb, oavsett antalet dagar ditt barn vistas på fritidsklubben.

De nya reglerna innebär en höjd avgift för de vårdnadshavare vars barn haft en låg nyttjandegrad av fritidsklubben (i varianten fritidsklubb efter skoldagar). De som tidigare nyttjat fritidsklubben 1-3 dagar per vecka får en högre avgift på mellan 200-500 kr per termin. För vårdnadshavare vars barn nyttjat fritidsklubb alla fem dagar i veckan blir kostnaden ca 200 kr lägre per termin än tidigare.

I jämförelse med övriga kommuner inom Göteborgsregionen är avgiften för fritidsklubb i Härryda kommun fortfarande avsevärt lägre än genomsnittet.

Hur sker betalningen?

Avgiften är en fast terminsavgift som debiteras en gång i månaden. Avgiften för höstterminen börjar i juli och pågår till och med december. Avgiften för vårterminen börjar i januari och pågår till och med juni.

Vad är det för uppsägningstid?

Avtalet är bindande för en termin i taget men löper på tills uppsägning inkommer. Uppsägning behöver komma in senast datum för terminsslut vilket är 31 december på hösten och 30 juni på vårterminen.

Man kan även säga upp platsen mitt i terminen. Uppsägning ska då vara inne senast på brytdatum som är 30 september på hösten och 31 mars på våren.

Uppsägning gör du via våra e-tjänster.

Går det att få syskonrabatt för fritidsklubb?

Nej, det är en fast avgift för fritidsklubb. Det finns ingen syskonrabatt.

Vilken typ av fritidsklubb ska jag välja?

Fritidsklubb efter skoldagar” innebär vistelsetid på fritidsklubben efter skolans slut de dagar som skolan är öppen under ett läsår. Här hittar du läsårstiderna för grundskolan.länk till annan webbplats ”Fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar” innebär vistelsetid efter skolans slut och på lov mellan kl 09.00-1600.

Vad har fritidsklubben för öppettider?

Fritidsklubben är en eftermiddagsomsorg, vilket innebär att den öppnar i samband med att skoldagen slutar. Fritidsklubben är under vanliga skoldagar öppen till kl. 16.30 på eftermiddagen. På lovdagar* har fritidsklubben öppet mellan kl. 09.00-16.00.

*Med lov menas höstlov, påsklov, sportlov, jullov, sommarlov och andra enstaka lovdagar som är utspridda över läsåret.

Vad gäller kring studiedagar och stängningsdagar?

Studiedagar räknas som ”vanliga skoldagar” och därför gäller taxan för fritidsklubb efter skoldagar (1000 kr). Barnen har då möjlighet att vistas på fritidsklubben under öppettiderna 09.00-16.00. Under stängningsdagar har fritidsklubben stängt.

Kontakt

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Nathalie Backlund, administratör
031-724 62 08
nathalie.backlund@harryda.se


Relaterad information