Val av skola

Skolval inför läsåret 2022/2023

Skolvalet inför läsåret 2022/2023 är nu stängt. Du som vårdnadshavare kommer få besked senast i februari 2022.

Läs mer nedan om kommunens riktlinjer vid placering.

Så fungerar skolvalet

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass får i slutet av oktober hemskickat en inbjudan till skolvalet.

Skolvalet genomförs digitalt, vilket innebär att samtliga vårdnadshavare behöver legitimera sig med e-legitimation för att genomföra det. Skolvalet görs via kommunens e-tjänst under november. Besked om skolplacering skickas ut senast i slutet av februari. 

Information om kommunens grundskolor hittar du här.

Härryda kommun försöker i första hand tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Om det finns fler sökanden än platser på en skola behöver ett urval göras. Följande urvalsgrunder tillämpas då i angiven ordning: 

  • Närhetsprincipen
  • Syskonförtur vid placering i förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3). Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs F-3 när det yngre syskonet ska börja på samma skola.
  • Faktiskt avstånd (gångväg till den önskade skolan)

Här kan du läsa mer om Härryda kommuns riktlinjer. Word, 19.8 kB.

Om du är nyinflyttad i kommunen eller vill byta skola så kan du läsa mer om detta här: Inflytt, byte, uppsägning av skolplats

Klassindelning

Klassindelning görs på varje skola under våren och skolan informerar sedan om klasserna innan skolstart.

Ansökan om fritidshem

Du behöver inte ansöka om fritidshem om ditt barn har en plats i kommunal förskola/familjedaghem eftersom omplacering sker automatiskt till skolans fritidshem. Om ditt barn har plats på fristående förskola kommer ni att få ett erbjudande om plats på fritidshem. Är ni nyinflyttade kan ni ansöka via E-tjänsterna Länk till annan webbplats.

Observera att du inte har rätt till fritidshemsplats när du är föräldraledig för syskon. Läs mer om vår fritidshemsverksamhet