Kontakt
Lyssna

Val av skola

Så fungerar skolvalet

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 6 får i oktober hemskickat en inbjudan till skolvalet.

Skolvalet genomförs digitalt, vilket innebär att samtliga vårdnadshavare behöver legitimera sig med e-legitimation för att genomföra det. Skolvalet görs via kommunens e-tjänst under hösten. Besked om skolplacering skickas ut senast i slutet av februari. 

Information om kommunens grundskolor hittar du här.

Härryda kommun försöker i första hand tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Om det finns fler sökanden än platser på en skola behöver ett urval göras. Följande urvalsgrunder tillämpas då i angiven ordning: 

  • Närhetsprincipen
  • Syskonförtur vid placering i förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3). Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs F-3 när det yngre syskonet ska börja på samma skola.
  • Faktiskt avstånd (gångväg till den önskade skolan) 

Här kan du läsa mer om Härryda kommuns riktlinjer.PDF

Inflytt, byte, uppsägning av skolplats

Alla vårdnadshavare med barn i årskurs 5 på någon av våra kommunala skolor får en inbjudan till skolval. Du som har barn i en kommunal skola där det finns en fortsättning i årskurs 6 behöver enbart göra ett aktivt val om ni önskar byta skola.

Klassindelning

Klassindelning sker på varje skola under våren och berörda elever kommer få mer information från skolan.

Ansökan om fritidshem

Du behöver inte ansöka om fritidshem om ditt barn har en plats i kommunal förskola/familjedaghem eftersom omplacering sker automatiskt till skolans fritidshem. Om ditt barn har plats på fristående förskola kommer ni att få ett erbjudande om plats på fritidshem. Är ni nyinflyttade kan ni ansöka via harryda.se/e-tjanst.länk till annan webbplats

Observera att du inte har rätt till fritidshemsplats när du är föräldraledig för syskon. Läs mer om vår fritidshemsverksamhet