Till innehållet

Skoltaxi

Skoltaxi i Härryda kommun hanteras av Västtrafiks beställningscentral Fasta resor. Här informerar vi om hur du gör för att till exempel boka, avboka eller ändra en resa.

Barn och vuxen går hand i hand.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Rätten till skolskjuts innebär inte att ditt barn får skjuts från dörr till dörr och inte heller att skolskjutsen anpassas efter varje elevs skoltid.

Du måste vara medveten om att ditt barns skoltaxi kommer att samordnas med andra elever vilket innebär att ditt barn kommer att samåka med andra och inte alltid den kortaste vägen.

Kontakta transportsamordningen för att boka

För att boka ditt barns resor med skoltaxi kontaktar du kommunens transportsamordning minst tio dagar innan barnet ska åka med skoltaxin.

Transportsamordningen

Helgfri vardag 08.00 till 16.00
031-724 62 19

Avboka resor med appen Västtrafik Boka resa

I appen Västtrafik Boka resa kan du se ditt barns resor med skoltaxi och även avboka dem. Du som vårdnadshavare kan enkelt logga in i appen med hjälp av BankID. Om du saknar BankID kan du ringa Västtrafik på 020-91 90 90 för att få hjälp med att skapa ett konto.

Fasta resor, Västtrafiks beställningscentral

Från klockan 06.30 till 16.30
010-17 30 200

Övriga tider
020-91 90 90

Det är viktigt att avboka resor

Du som vårdnadshavare ska kontakta Västtrafiks beställningscentral Fasta resor så snart det är möjligt om du vill avboka ditt barns resa. Det är viktigt att du avbokar även om resan är samma dag. Tänk också på att även avboka återresan om ni inte ska använda den.

Om du glömmer att avboka en resa försvinner barnets återresa automatiskt. Om barnet ändå behöver en återresa måste du kontakta Fasta resor. Om du glömmer att avboka sitt barns resor vid flera tillfällen kommer kommunen att skicka en varning och uppmana att i framtiden avboka resor. En utebliven resa kostar kommunen onödiga pengar.

Om barnet missar en resa med skoltaxi måste du själv ordna transport för barnet. Även en missad resa räknas som en resa som du har glömt att avboka. Eftersom återresan försvinner automatiskt kan du behöva beställa en ny återresa från Fasta resor.

Om du vill ändra en resa

Om du behöver ändra tiden eller upphämtningsstället för en enstaka resa ska du göra det senast fem arbetsdagar innan resan. Det gör du enklast genom att använda vår e-tjänst. Om du behöver ändra en resa med kortare varsel än fem arbetsdagar måste du själv ordna resan.

Om du vill ändra eller avsluta skolskjutsen permanent ska du kontakta transportsamordningen minst tio arbetsdagar i förväg.

Transportsamordningen

Helgfri vardag 08.00 till 16.00
031-724 62 19

Om skoltaxin är sen

Skoltaxin kan bli lite försenad, men om den inte har kommit inom tio minuter kan du kontakta Fasta resor. De kan berätta var skoltaxin befinner sig eller vid behov skickar en ersättningsbil.

Skoltaxi till modersmålsundervisning

Elever kan ha rätt till skoltaxi till och från sin modersmålsundervisning. När man åker skoltaxi till och från modersmålsundervisningen gäller samma rutiner som för andra resor med skoltaxi. Du kan läsa mer om transport till modersmålsundervisning här:
Skolskjuts

Om du vill lämna synpunkter på skoltaxin

Om du har synpunkter kring skolresan som exempelvis en försening eller service och bemötande kontaktar du Västtrafiks kundtjänst.

Västtrafiks kundtjänst

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-27