Rötter och vingar

Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt. Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.

Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla barn och unga ska lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet.

Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga.

Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel.

R

Bakgrund Arbetet med Rötter och Vingar startade 2010 när elever, pedagoger, ledare, vårdnadshavare och politiker tillsammans formulerade den kommunala för- och grundskolans styrkor och utmaningar. Under 2018 uppdaterades Rötter och Vingar med ny grafisk profil och delvis nytt innehåll.

Kontakt

Hasby Lyrhem, verksamhetschef förskola och annan pedagogisk omsorg 
hasby.lyrhem@harryda.se

Annika Gry, tf verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidshem
annika.gry@harryda.se

Anders Uvebrant, tf
funktionschef verksamhetsstöd
anders.uvebrant@harryda.se