Kontaktuppgifter


Funktion

Namn

E-postadress

Telefon

Skoladministratör

Jenny Turner

jenny.turner@harryda.se

031-724 82 01

Rektor

Helena Fri

helena.fri@harryda.se

031-724 61 93 Länk till annan webbplats.

Specialpedagog

Elisabeth Jonasson

elisabeth.jonasson@harryda.se

070-467 50 57

Skolsköterska

Sara Sjöberg Lisell

sara.sjoberglisell@harryda.se

031-724 82 04

Skolkurator

Johanna Groop

johanna.groop@harryda.se


Psykolog

Ingalill Williams

ingalill.williams@harryda.se


Köket031-724 70 85