Till innehållet

Säteriskolan

Säteriskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna F-6. Skolan ligger vackert belägen vid Rådasjöns naturreservat, med skogen alldeles intill skolgården. Här vistas dagligen cirka 270 elever och cirka 35 pedagoger. 

Säteriskolan i Mölnlycke

På Säteriskolan har är lärande, trivsel och trygghet i fokus. Skolans personal arbetar språkinriktat med läs- och skrivutveckling i alla ämnen och använder kooperativt lärande som en av flera metoder. I årskurs 6 gör elever på Säteriskolan ett skolval inför årskurs 7.

Om skolval och skolspår

Elevinflytande

På Säteriskolan arbetar vi för att eleverna ska känna att de har inflytande över sin utbildning och sin skolmiljö. En del av detta är att alla klasser regelbundet har klassråd och elevråd. Eleverna har också inflytande genom att en del av arbetet i klassrummet är kooperativt. Två gånger per läsår görs en trivselenkät som noga följs upp ute i klasserna.

Samarbete med hemmet

På Säteriskolan är vi måna om att samarbetet med hemmet är god. Vi är noga med att informera om skolans verksamhet inför skolstart.

Fritidshem

Säteriskolan har fem fritidsavdelningar: Delfinen, Sälen, Korallen, Rockan och Fritidsklubben Valen. I närheten av fritidshemmet finns fantastisk natur som bjuder in till fantasi och lek.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Nina Agelii, rektor årskurs F-3

Anna-Karin Hellgren, rektor årskurs 4-6

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01