Säteriskolan

Säteriskolan är en F-5 skola med ca 270 elever och 35 pedagoger. Det finns fyra fritidshem för elever i åk F-3 samt en fritidsklubb för elever i åk 4-5. Säteriskolan ligger i Mölnlycke med gångavstånd till centrum. Skolan ligger vackert belägen vid Rådasjöns naturreservat, med skogen alldeles intill skolgården.

På Säteriskolan har vi lärande, trivsel och trygghet i fokus. Vi arbetar språkinriktat med läs- och skrivutveckling i alla ämnen och använder kooperativt lärande som en av flera metoder. Relationellt förhållningssätt är enligt oss till trygga barn.

På Säteriskolan arbetar vi för att eleverna ska känna att de har inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Detta gör vi genom att alla klasser regelbundet har klassråd och elevråd.

Eleverna har också inflytande genom att en del av arbetet i klassrummet sker genom kooperativt. Två gånger/läsår görs också en trygghetsenkät som noga följs upp ute i klasserna.

På Säteriskolan är vi måna om att samarbetet med hemmet är god. Vi är därför noga med att informera om skolan verksamhet inför skolstart hos oss.

Säteriskolan har fem fritidsavdelningar: Delfinen, Ekorren, Regnbågen, Växthuset och Fritidsklubben. I närheten av fritidshemmet finns fantastisk natur som inbjuder till fantasi och lek.

Frånvaroanmälan eller sjukanmälan

Gör du till Skola24 före kl 8: tel 0515-77 76 05.
Viktigt med ny anmälan för varje frånvarodag.
Om eleven är frånvarande utan anmälan blir ni uppringda på morgonen.

Behöver ni lämna meddelande om kortare frånvaro än heldag, så ring skolexpeditionen.
031-724 82 13.