Säteriskolan

Säteriskolan är en F-5 skola med ca 270 elever och 35 pedagoger. Det finns fyra fritidshem för elever i åk F-3 samt en fritidsklubb för elever i åk 4-5. Säteriskolan ligger i Mölnlycke med gångavstånd till centrum och närhet till bl.a Mölnlycke bibliotek, miljöarken och bussterminal. Skolan ligger vackert belägen vid Rådasjöns naturreservat, med skogen alldeles intill skolgården.

Skolans verksamhetsidé

På Säteriskolan har vi lärande, trivsel och trygghet i fokus. Vi arbetar språkinriktat med läs- och skrivutveckling i alla ämnen och använder kooperativt lärande som en av flera metoder. Relationellt förhållningssätt är enligt oss till trygga barn.Klas srummen är utrustade med projektorer och alla elever har tillgång till surfplattor.

Elevinflytande

”När elever får vara med och tycka till på sin egen skola, är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära”.

På Säteriskolan arbetar vi för att eleverna ska känna att de har inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Detta gör vi genom att alla klasser (förskoleklass – åk 5) regelbundet har klassråd och elevråd.

Skolan har två elevråd; ett för förskoleklass – åk 2 och ett för elever i åk 3 – åk 5. På elevråden diskuteras det som klasserna tagit upp på sina klassråd. Behöver frågan tas vidare till t ex rektor eller vaktmästare utses ansvariga elevrådsrepresentanter för att ta kontakt. Alla elevrådsrepresentanter har ansvar för att återkoppla till den egna klassen efter varje elevrådsmöte.

Det finns två återkommande aktiviteter som elevråden håller i och det är:

  • ”Önskevecka” i bamba
  • ”Vårvandringen”

Eleverna har också inflytande genom att en del av arbetet i klassrummet sker genom kooperativt. Två gånger/läsår görs också en trygghetsenkät som noga följs upp ute i klasserna.

Samverkan mellan skola och hem

På Säteriskolan är vi måna om att samarbetet med hemmet är god. Vi är därför noga med att informera om skolan verksamhet inför skolstart hos oss. Unikum är skolans plattform för information till hemmet. Här hittar du så väl information i form av regelbunden information av verksamheten, planeringar och bedömningar.

Fritidshem och Fritidsklubb

Säteriskolan har fem fritidsavdelningar: Delfinen, Ekorren, Regnbågen, Växthuset och Fritidsklubben. I närheten av fritidshemmet finns fantastisk natur som inbjuder till fantasi och lek.

Fritidshem

Avdelningen Delfinen öppnar kl 6:00 och tar emot de barn som kommer till fritids före 7:45. Där får barnen äta frukost från kl 6:00-7:20 innan de går till sina egna avdelningar 7:45.

Fritidsklubb

Fritidsklubben är till för våra elever i 4:an och 5:an. Vi har olika aktiviteter på fritidsklubben och eleverna erbjuds uteaktivitet, pyssel och/eller spel. På fritidsklubben kan man, om man vill, delta i aktiviteterna, leka med kompisarna eller bara få "vara" en stund. Vilket man än väljer är man såklart alltid lika välkommen.

Öppettider

Vardagar öppnar fritidsklubben då första klassen slutar sin skoldag och stänger 16.30. Lovdagar är fritidsklubben öppen 9.00 - 16.00. För barn som har behov av omsorg utöver dessa tider gör vi individuella lösningar, kontakta rektor.

Frånvaroanmälan eller sjukanmälan

Gör du till Skola24 före kl 8: tel 0515-77 76 05.
Viktigt med ny anmälan för varje frånvarodag.
Om eleven är frånvarande utan anmälan blir ni uppringda på morgonen.

Behöver ni lämna meddelande om kortare frånvaro än heldag, så ring skolexpeditionen.
031-724 82 13.


Kontakt

Carita Söderberg Skoladministratör
031-724 82 13
carita.soderberg@harryda.se
Johanna Wallinder
Rektor åk 1, 3, 5
031-724 82 11johanna.wallinder@harryda.se

Nina Agelii
Rektor åk F, 2, 4
031-724 82 83nina.agelii@harryda.se

Säteriskolan
Platåvägen
435 31 Mölnlycke