Till innehållet

Rävlandaskolan F-6

Rävlandaskolan i Rävlanda är en grundskola med årskurserna F-6. Här går cirka 230 elever från förskoleklass till årskurs 6. Den natursköna miljön i Storåns dalgång bidrar till att skapa en trygg och harmonisk lärmiljö och möjliggör olika former av utomhusaktiviteter för eleverna.

Rävlandaskolan ligger på Sätilavägen 2 i Rävlanda och lägger stor vikt vid att vara en trygg skola med kunnig, engagerad personal och är en skola där alla känner alla.

Elevinflytande

Elevdelaktighet, demokrati och en god värdegrund är grundläggande begrepp i Rävlandaskolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls regelbundet och i årskurs 6 finns ett elevskyddsombud. I klassråden lyfts frågor som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet. Vid behov tas frågorna vidare till pedagogernas arbetsplatsträff samt vårdnadshavarnas brukarråd. Rektor och pedagoger ansvarar för arbetet.

Brukarråd

Brukarrådet är gemensamt för årskurs F till 6 och består av representanter från vårdnadshavare och rektorer. Brukarrådet är en informations- och samverkanskanal som sammanträder två gånger per termin och lyfter skolutvecklingsfrågor, information och frågor som kommit upp på elevråd eller vid samtal med vårdnadshavare.

Fritidshem

Rävlandaskolan har fritidshemmen Linden för årskurs F till 1, Björken för årskurs 2 till 3 och fritidsklubben Boken för elever i årskurs 4 till 5. Den är öppen efter skoldagarna, lovdagar, studiedagar och pedagogiska eftermiddagar. Här arbetar personal som barnen känner igen från sin skoldag . På fritidsklubben och fritidshemmen får eleverna mellanmål, hjälp med läxläsning, fritidsgympa, spela musik, rita, måla, pyssla och mycket mer.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Marika Ahlfors Martinsson, skoladministratör och biträdande rektor årskurs F-6

Susanne Thander, rektor årskurs F-6

Malin Hansson, skolsköterska

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-27