Rävlandaskolan

Rävlandaskolan Foto: Emmy Jonsson

Rävlandaskolan är en skola där alla känner alla. Vi lägger stor vikt vid att vara en trygg skola med kunnig, engagerad personal. Den natursköna miljön i Storåns dalgång bidrar till att skapa en trygg och harmonisk lärmiljö och möjliggör olika former av utomhusaktiviteter för eleverna.

Elevråd och brukarråd

Elevdelaktighet, demokrati och en god värdegrund är grundläggande begrepp i skolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls regelbundet och i åk 6-9 finns ett elevskyddsombud. I klassråden lyfts frågor som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet. Vid behov tas frågorna vidare till pedagogernas arbetsplatsträff samt Brukarrådet. Rektor och pedagoger ansvarar för arbetet. Brukarrådet är gemensamt för åk F-9 och består av representanter från vårdnadshavare och rektorer. Brukarrådet är en informations- och samverkanskanal som sammanträder två gånger per termin och lyfter skolutvecklingsfrågor, information samt frågor som kommit upp på elevråd eller vid samtal med vårdnadshavare.

Fritidshem

Skolan har fritidshemmen Linden för åk F-1, Björken för åk 2-3 och fritidsklubben Boken för elever i åk 4-5. Den är öppen efter skoldagarna, lovdagar, studiedagar och pedagogiska eftermiddagar. Här arbetar ett flertal personal, vilka är med i klasser under skoldagarna och vilka är kända för eleverna. Vi erbjuder mellanmål, läxläsning, fritidsgympa, att spela musik, rita, måla och pyssla mm.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

görs på tel 0515-77 76 05. Knappa in elevens personnummer. Elev behöver anmälas varje dag vid frånvaro, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Viktig information om frånvarorutiner F-5
Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Läraren eller annan personal ringer till förälder senast efter den första lektionen.
Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.
För att frånvaroanmälan ska vara säker och lätthanterlig ber vi er att så snart som möjligt registrera er i Skola24.För år 6-9 gäller att hemmet blir kontaktat genom mejl från Skola24 eller personal på skolan under dagen.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Marika Ahlfors Martinsson
Biträdande rektor åk F-6
Skoladministratör åk F-6
0732- 70 17 36
marika.martinsson@harryda.se

Anja Johansson               Skoladministratör åk 7-9            031-724 85 20
anja.johansson@harryda.se
Viveka Grimslätt
Biträdande rektor åk 7-9
0732-31 67 36
viveka.grimslatt@harryda.se

Susanne Thander
Rektor åk F-6
031-724 87 82
susanne.thander@harryda.se

Malin Olsson Asp
Rektor åk 7-9
031-724 85 23
malin.olssonasp@harryda.se
Besöksadress :
Rävlandaskolan tidigaredel
Boråsvägen 1
438 97 Rävlanda

Besöksadress :
Rävlandaskolan senaredel
Sätilavägen 2
438 97 Rävlanda