Lyssna

Kontaktuppgifter


Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Skoladministratör

Yvonne Grimsborn

yvonne.grimsborn@harryda.se

031-724 83 01

Skoladministratör

Åsa Nyberg

asa.nyberg@harryda.se

031-724 83 03

Rektor årskurs 4-6
och grundsärskolan

Hans Melin

hans.melin@harryda.se

031-724 83 02

Rektor årskurs 7-9

Camilla Haglund

camilla.haglund@harryda.se

0766-49 40 74

Skolsköterska

Lisbeth Bohlin

lisbeth.bolin@harryda.se

031-724 83 07

Skolkurator

Stina Hansson

stina.hansson@harryda.se

031-724 83 06

Specialpedagog

Sandra Söderberg

sandra.soderberg@harryda.se

031-724 83 14

Arbetsrum

Röd Nedre


031-724 83 20

Arbetsrum

Röd Övre


031-724 83 35

Arbetsrum

Grön Nedre


031-724 83 11

Arbetsrum

Grön Övre


031-724 83 12

Arbetsrum

Blå Nedre


031-724 83 10

Arbetsrum

Blå Övre


031-724 83 13

Fritidsklubben Stjärnan031-724 83 30

Flexenheten Kompassen031-724 83 19