Önnerödsskolan

Önnerödsskolan ligger vackert inbäddad mellan natur och blandad bostadsbebyggelse i Landvetter i Härryda kommun. Hos oss går elever i grundskolan i tre paralleller i årskurs 4-9, eller i åldersblandade grupper i grundsärskolan i årskurs 4-9. Vi erbjuder fritidsklubb för årskurs 4-6. På skolan arbetar ca 60 medarbetare i olika professioner. Tillsammans verkar vi för en trygg och lärorik skoltid.

Tillsammans, tillit och mod; det är orden som innebär vår verksamhetsidé. Vi vet att när vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål, har tillit till oss själva och varandra och modet att tro att det går, så skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för våra elever.

På Önnerödsskolan har du som elev inflytande över din skolgång på flera sätt. På skolan har vi klassråd var fjärde vecka. Där tar klassen upp frågor som rör skol-/arbetsmiljö, trivsel och mat. De frågor som kommer upp på klassrådrådet för klassens elevrådsrepresentant vidare till elevrådet. I årskurs 7-9 finns även elevskyddsombud som bevakar elevernas arbetsmiljö. Varje år genomförs en trivsenkät där alla elever får svara på ett antal frågor som rör situationen i skolan, såsom trygghet, trivsel, studiero, undervisning och lärmiljö. Tillsammans med Trygghetsteamet och arbetslaget analyserar elevskyddsombuden svaren i enkäten och utifrån dessa formas insatserna i plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Skolan samverkar med vårdnadshavare genom utvecklingssamtal för varje elev en gång per termin. Vi vet att god samverkan mellan elev, vårdnadshavare och skolpersonal främjar elevens lärande, utveckling och förutsättningar.

På fritidsklubben Stjärnan erbjuds olika aktiviteter till eleverna. Veckans aktiviteter planeras utifrån ett tema som är kopplat till fritidsklubbens läroplan. Det kan vara allt ifrån pyssel, hälsa, utelek, digitala verktyg, trivsel med mera. Aktiviteterna är alltid planerade som förslag och frivilliga att delta i. På klubben läggs stor vikt vid att eleverna ska trivas, känna sig inkluderade och ha möjlighet att kunna få påverka sin fritid. 

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan 0515-77 76 05

Frånvaro rapporteras varje dag eleven är sjuk.

Telefonnummer till skolans kök: 031-724 83 17