Landvetterskolan

landvetterskolan

Välkommen till Landvetterskolan!

Landvetterskolan är en skola med goda resultat och ett väl fungerande elevhälsoteam. Här går ca 800 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. På skolan finns även två särskilda undervisningsgrupper med central antagning. Vi har fritidshem för elever i åk F-3 och fritidsklubb för elever i åk 4-5.

Vi arbetar för att ha ett bra samarbete mellan skola och hem och för att eleverna ska känna sig trygga och glada när de är i skolan. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt under den tid de går på skolan och därmed vara väl rustade för framtiden.

Vision

Vi driver Landvetterskolan i syfte att skapa en personlig och professionell skola som ligger i framkant och är det självklara valet för elever, vårdnadshavare och pedagoger.

Prioriterade mål

På Landvetterskolan arbetar vi för:

  • Studiero och goda relationer
  • Delaktighet och inflytande
  • Hållbar framtid


Frånvaroanmälan av elever

Alla skolor i Härryda kommun använder en automatisk telefontjänst för att ta emot frånvaroanmälningar.  

Ring telefontjänsten "Telefon24" på 0515 - 77 76 05 och knappa in elevens tiosiffriga personnummer. Frånvaro bör anmälas före kl.08.00.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Annika Sääf
Skoladministratör
031-724 83 60 annika.saaf@harryda.se
Pia Pettersson
Skoladministratör
031-724 83 92
pia.pettersson@harryda.se

Annemi Lindoffer
Rektor åk F-3
031-724 83 61
annemi.lindoffer@harryda.se

Sofia Eisenschmidt
Tf. Rektor åk 4-5
031-724 83 63
sofia.eisenschmidt@harryda.se

Sofia Björklund
Rektor åk 7, 9 och SU-grupper
031-724 83 62
sofia.bjorklund@harryda.se
Katarina Johansson
Rektor åk 6 & 8
031-724 83 71
katarina.johansson@harryda.se

Martin Wennberg
Rektor för Kullen
031-724 83 69
martin.wennberg@harryda.se

Landvetterskolan
Idrottsvägen 1
438 32 Landvetter