Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem

Fritidshemmet är till för ditt barn när du arbetar eller studerar. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i skolan genom att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

När vi planerar personalens schema utgår vi från de tider som vårdnadshavarna lämnat in. Det är därför viktigt att ditt barns schema är aktuellt. Vid oregelbundet schema - sätt tidigaste respektive senaste tiden.


Fritidsklubb åk 4-5

Öppettider

Vardagar öppnar fritidsklubben då första klassen slutar sin skoldag och stänger 16.30. Lovdagar är det öppet 9.00 - 16.00.

Hur

Fritidsklubben är en lite friare verksamhet och fungerar som en träffpunkt efter skolans slut samt heldagar under lov och lovdagar. Vi har många olika aktiviteter på fritidsklubben och vi erbjuder i stort sett alltid olika uteaktiviteter, pyssel och/eller spel. Fritidsklubben ingår som ett led i målet att utveckla förmågan att klara sig mer på egen hand och att ta eget ansvar.