Till innehållet

Hindåsskolan

Hindåsskolan i Hindås är en grundskola med årskurserna F-3. Vi är skolan med det stora hjärtat som har ett nära samarbete med samhället runt omkring. Vi vistas regelbundet i naturen som ligger alldeles om knuten.

Hindåsskolan

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Hindåsskolan arbetar kontinuerligt med att kultivera en lärmiljö där alla får goda förutsättningar för lärande, känna sig trygga och må bra. Tillsammans med eleverna arrangeras roliga aktiviteter under skolåret som samarbetsdagar, temadagar och friluftsdagar. Hindåsskolan har skolspår till Fagerhultskolan, detta innebär att elever som går på Hindås skola börjar på Fagerhultskolan till årskurs 4.

Om skolval och skolspår

Elevinflytande

På Hindåsskolan arbetar personalen mycket med elevdelaktighet. Det finns elevråd för alla årskurer som leds av ansvarig rektor. Varje hösttermin väljer elevgrupperna representanter som sedan en gång i månaden samlas för att arbeta med frågor som är angelägna för eleverna. I klasserna lyfts frågor som representanterna sedan tar med sig till mötena.Frågorna lyfts ofta vidare till bland annat rektor eller någon annan ansvarig utanför skolan.

Brukarråd

På Hindåsskolan finns ett väl fungerande brukarråd. Representanterna är valda ur föräldragruppen från respektive elevgrupp. Brukarrådet träffas vanligtvis två gånger per termin men extra träffar kan ske vid behov. I Brukarrådet lyfts skolutvecklingsfrågor men även annan information som mer berör Hindås skolas dagliga verksamhet. Brukarrådet är en viktig information- och samverkanskanal mellan skolan och hemmet.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Malin Tucker, rektor årskurs F-3

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01