Kontaktuppgifter


Roll/funktion

Namn

Telefon  

E-post

Rektor årsk F-3


Malin Tucker

031-724 86 40

malin.tucker@harryda.se

Skoladministratör


Petra Olsson Watson

031-724 86 41

petra.olsson.watson@harryda.se

Skolpsykolog


Carl Cederqvist

031-724 68 27

carl.cederqvist@harryda.se

Specialpedagog


Sophia Stenfeldt

031-724 87 43

sophia.stenfeldt@harryda.se

Skolsköterska


Madeleine Dicander

031-724 86 45

madeleine.dicander@harryda.se

Skolkurator


Therese Östanbäck

031-724 86 64

therese.ostanback@harryda.se

Köket

Frida Hessel

031-724 86 46

hindasskolans.kok@harryda.se