Lyssna

Kontaktuppgifter


Roll/funktion

Namn

Telefon  

E-post

Rektor årsk F-3


Malin Tucker

031-724 86 40

malin.tucker@harryda.se

Rektor årsk 4-5

Katarina Lange

031-724 86 40

katarina.lange@harryda.se

Skoladministratör


Malin Karlsson

031-724 86 41

malin.karlsson02@harryda.se

Skolpsykolog


Åsa Lundborg

031-724 68 27

asa.lundborg@harryda.se

Specialpedagog


Sophia Stenfeldt

031-724 87 43

sophia.stenfeldt@harryda.se

Skolsköterska


Madeleine Dicander

031-724 86 45

madeleine.dicander@harryda.se

Skolkurator


Sofie Svensson

031-7248745

sofie.svensson@harryda.se

Köket

Eleonor Wahlqvist


031-7248636

eleonor.wahlqvist@harryda.se