Härrydaskolan

Härrydaskolan med skolgård

Härrydaskolan Foto: Emmy Jonsson

Härrydaskolan är en liten kommunal grundskola i Härryda samhälle. Här går ca 140 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en liten enhet, småskaligheten gör att alla vuxna är välbekanta för eleverna vilket är en bra utgångspunkt för trygghet.

Eleverna i fokus

Alla som arbetar på Härrydaskolan har ansvar för att ge förutsättningar så att barn och unga får blomstra. Vi gör detta genom att vara goda förebilder. Vårt elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår skola och hur vi är mot varandra.
Vi arbetar för ett gott samarbete mellan verksamheten och hemmet för att eleverna ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är.

Aktiviteter

Varje termin erbjuder vi en aktivitet, exempelvis föräldramöte, tillsammans med vårdnadshavarna. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal i början av varje termin. Varje klass utser även representanter till brukarrådet. Brukarrådet träffar rektor och personalrepresentanter 2 gånger per termin.

Fritidshem och fritidsklubb

På fritidshemmet arbetar pedagogerna för att skapa en lustfylld verksamhet efter barnens önskemål, spontana initiativ och intressen. Vår målsättning är att utveckla barnens sociala förmågor och lära dem empati, respekt och förståelse för varandra. Vi vill få trygga barn som tycker att det är roligt att komma till fritidshemmen för att ta del av olika aktiviteter. När vi planerar personalens schema utgår vi från de tider vårdnadshavarna har lämnat in. Det är därför viktigt att ditt barns schema är aktuellt.
Vi har många olika aktiviteter på fritidsklubben och vi erbjuder i stort sett alltid olika uteaktiviteter, pyssel och/eller spel. Klubben fungerar som en träffpunkt efter skolans slut. Här serveras mellanmål och man kan hänga med kompisarna en stund. Klubben ger barnen lite friare tyglar än vad de haft innan på fritidshemmet och det ingår som ett led i målet att utveckla förmågan att klara sig mer på egen hand och ta eget ansvar. På Klubben kan man (om man vill) delta i olika aktiviteter, leka med kompisar eller bara få "vara" en stund. Vilket man än väljer är man så klart alltid lika välkommen.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.