Hällingsjöskolan

Hällingsjöskolan Foto: Emmy Jonsson

Hällingsjöskolan är en F-5 skola med ca 125 elever. Skolan är belägen i utkanten av Härryda kommun och med närhet till naturen.

På Hällingsjöskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av lärare i förskoleklass/lärare/lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. På Hällingsjöskolan arbetar vi efter ge våra elever kunskap för livet och genom ett systematiska elevnära arbete skapa trygghet och trivsel för alla.

Hällingsjöskolan har ett fritidshem med två avdelningar. F-1 Linden och 2-3 Boken, där fritidsklubben ingår. Undervisningen på fritidshemmet ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Viktig information om frånvarorutiner

Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Läraren ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter den första lektionen.

Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

För att frånvaroanmälan ska vara säker och lätthanterlig ber vi er att så snart som möjligt registrera er i Skola24.