Till innehållet

Furuhällsskolan

Furuhällsskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna F-6. Skolan har närhet till både samhället och natur vilket ofta används i den dagliga verksamheten. Här vistas dagligen cirka 365 elever och cirka 45 anställda. 

Furuhällsskolan

Furuhällsskolan har drygt 45 anställda som med olika kompetenser möter eleverna varje dag. Personalen har varje vecka planerade rastaktiviteter för att inspirera barn till nya lekar och aktiviteter. Brukarundersökningar visar att tryggheten och trivseln hos eleverna på Furuhällsskolan är stor. Eleverna har tillgång till en egen iPad och får arbeta mycket med digitala verktyg i undervisningen. I årskurs 6 gör elever på Furuhällskolan ett skolval inför årskurs 7.

Om skolval och skolspår

Traditioner

Furuhällsskolan är en skola med många uppskattade traditioner. I slutet av varje månad samlas hela skolan i idrottssalen på månadsmöte, där barn och personal firar månadens födelsedagsbarn och får se framträdanden som eleverna arrangerar.

En gång per läsår arrangeras Furuhällsskolans dag för att öka gemenskapen hos elever och lärare. Furuhällsskolan har också aktiviteter i anknytning till valborg, FN-dagen, lucia, jul, andra högtider, temadagar och traditioner.

Elevinflytande

Furuhällsskolans elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med skolans gemensamma miljö och hur barn och personal tillsammans kan ta ansvar för inom- och utomhusmiljö och hur vi är mot varandra. I elevrådet ingår även kontakt med måltidspersonalen om synpunkter kring skollunch, frukost och mellanmål.

Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Eleverna ska kontinuerligt utmanas för att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Om fritidsklubb och fritidshem

Elevhälsoteam

Furuhällsskolan har ett elevhälsoteam med rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Johanna Lagnevall, rektor årskurs F-3

Jenny Segergren, rektor årskurs 4-6

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01