Furuhällsskolan

Furuhällsskolan

Furuhällsskolan är en grundskola i Härryda kommun, belägen mitt i ett villaområde i Mölnlycke med närhet till både samhället och till naturen vilket vi använder oss av i den dagliga verksamheten. Här går cirka 320 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Vi är drygt 45 anställda som med olika kompetenser möter eleverna varje dag. Tryggheten och trivseln hos eleverna är stor, enligt våra brukarundersökningar. Furuhällsskolan är en attraktiv arbetsplats med nästan 100% behöriga pedagoger.Vi har planerade rastaktiviteter varje vecka för att inspirera barn till nya lekar och aktiviteter.

Vi är en skola med många uppskattade traditioner som våra elever ser fram emot. I slutet av varje månad samlas hela skolan i idrottssalen på Månadsmöte, där vi t ex firar månadens födelsedagsbarn och får se framträdanden som eleverna arrangerar. En gång per läsår har vi Furuhällsskolans dag för att öka gemenskapen hos elever och lärare.Vi uppmärksammar även Valborg, FN-dagen, Lucia, jul och andra högtider, temadagar och traditioner. Eleverna har tillgång till varsin iPad och vi arbetar mycket med digitala verktyg i undervisningen.

Furuhällsskolan har ett välfungerande elevhälsoteam med rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog

Vårt elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår inom- och utomhusmiljö och hur vi är mot varandra. Där ingår även kontakt med måltidspersonalen om synpunkter kring skollunch, frukost och mellanmål.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.

Elever med specialkost frånvaroanmäls även till köket:
031-724 82 66