Kontaktuppgifter


Roll/funktion

Namn

Telefon  

E-post

Skoladministratör

Malin Karlsson

031-724 69 42

malin.karlsson02@harryda.se

Rektor

Katarina Lange

031-724 87 40

katarina.lange@harryda.se

Köket


031-724 69 41


Speciallärare

Sofia Bergström

0734-60 26 71

sofie.bergstrom@harryda.se

Skolsköterska

Madeleine Dicander

031-724 86 45

madeleine.dicander@harryda.se

Specialpedagog

Sandra Söderberg

031-724 69 43

sandra.soderberg@harryda.se

Kurator

Stina Hansson

031-724 69 44

stina.hansson@harryda.se

Skolbibliotekarie

Kerstin Persson


kerstin.persson@harryda.se

Arbetslag (4:or)


0734-60 26 73


Arbetslag (5:or)


0734-60 62 38


Arbetslag (6:or)


0734-60 26 75


Arbetslag (7:or)


0734-60 26 72


Klubben


0734-60 26 63


Idrotten


0734-60 26 68


Köket


031-724 69 41