Lyssna

Fagerhultsskolan

Illustrationsbild Fagerhultsskolan

Fagerhultsskolan är Hindås nya skola för årskurs 4-9. Skolan öppnar höstterminen 2021.

I samband med att Fagerhultsskolan öppnar blir Hindåsskolan en F-3-skola.

Förhandstitt in i skolan

Skolbyggnaden är nu klar, men möbler ska flyttas in och skolgården göras färdig innan skolstart i augusti. Kika in i den tomma skolan och hör rektor Katarina Lange berätta om hur den kommer att bli:

Välkommen till hösten

Du som ska börja på Fagerhultsskolan till hösten kommer att få information hem eller via Unikum i god tid innan terminen startar. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor gällande skolan, är du välkommen att höra av dig via kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00

Ansökan om plats

Fagerhultsskolan är en kommunal skola och ansökan om plats på skolan hanteras utifrån kommunens riktlinjer för skolplacering.

Ansökan eller byta av plats på grundskola (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan

1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver frånvaroanmälas varje dag före klockan 8.

2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.

3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.