Eskilsbyskolan

Skolan från vägen

Eskilsbyskolan ligger i Eskilsby samhälle med närhet till både Landvetter och Mölnlycke. Skolan består av en åldersblandad klass från förskoleklass till årskurs 2.

Alla som arbetar på Eskilsby skola har ansvar för att ge förutsättningar så att barn och unga får blomstra. Vi gör detta genom att vara goda förebilder.

Vårt klassråd är också vårt elevråd. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår skola och hur vi är mot varandra. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan verksamheten och hemmet för att eleverna ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är.

På skolan finns ett fritidshem. Våra fritidshem har lokaler som är väl anpassade till fritidshemmens verksamhet.

Allmän information om fritidshem

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.