Eskilsbyskolan

Skolan från vägen

Eskilsby förskola, skola och fritidshem ligger i Eskilsby samhälle med närhet till både Landvetter och Mölnlycke. Skolan består av 16 elever i en åldersblandad klass från förskoleklass till årskurs 2

Skolans verksamhetsidé

Alla som arbetar på Härrydaskolan, Eskilsby skola och Eskilsby förskola har ansvar för att ge förutsättningar så att barn och unga får blomstra.
Vi gör detta genom att vara goda förebilder

Schysst
Vi lyssnar på varandra och uppmuntrar varandra. Vi använder ett vårdat språk.
 
Trygg
Vi skapar goda möten genom lågaffektivt bemötande och nytänkande lärmiljöer.

Ansvar
Vi arbetar aktivt tillsammans för att lärandet ska ge barn och unga möjlighet att lyckas med att utveckla sin kunskap, att synliggöra sin framgång samt få mod att lära sig nytt.

Respekt
Vi respekterar allas olikheter.

Elevinflytande

Vårt klassråd är också vårt elevråd. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår skola och hur vi är mot varandra.

Samverkan mellan skola och hem

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan verksamheten och hemmet för att eleverna ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är.

Varje termin erbjuder vi en aktivitet, exempelvis föräldramöte, tillsammans med vårdnadshavarna. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal i början av varje termin. Stor del av vår kommunikation med vårdnadshavarna sker via Unikum och Skola24.

Skolan utser även representanter till brukarrådet. Brukarrådet träffar rektor och personalrepresentanter 2 gånger per termin.

Fritidshem

Eskilsby skola ligger fridfullt med skogen som närmsta granne. På skolan finns ett fritidshem. Våra fritidshem har lokaler som är väl anpassade till fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmet är öppet 06.00-17.30.

Allmän information om fritidshem

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.