Kontaktuppgifter

Mailadresser till all personal finns på Unikum Länk till annan webbplats.

Funktion

Namn

E-post

Nummer

Skoladministratör

Maria Andréasson

maria.andreasson@harryda.se

031-724 61 92

Rektor

Patrik Johansson

patrik.johansson@harryda.se

031-724 61 85

Biträdande Rektor

Sanna Ingelstam-Duregård

sanna.ingelstam-djuregard@harryda.se

031-724 61 90

SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Katarina Göök

katarina-gooki@harryda.se

031-724 61 87

Administrativt ledningsstöd (schema, lokaler m.m.)

Maria Magnusson

maria.magnusson@harryda.se


Skolsköterska


Jeanette Rohdin

jeanette.rohdin@harryda.se

031-724 61 98

Kurator

Tilda Enerås

tilda.eneras@harryda.se

031-724 61 89,

0732-57 62 98

Specialpedagog

Madelaine Andréasson

madelaine.andreasson@harryda.se

070-191 47 41

Köket031-724 61 99