Ekdalaskolan

Ekdalaskolan byggdes på 50-talet och ligger centralt i Mölnlycke. Vår skola har årskurserna 6-9 och ca 450 elever. Vårt motto Ekdalaskolan vill göra skillnad syftar både på att göra skillnad för den enskilde eleven, men också på att vi tillsammans kan utveckla kunskaper och färdigheter för att delta ansvarsfullt i vårt samhälle och omvärld. Varje läsår inleds med ett ämnesövergripande tema utifrån de globala målen (Agenda 2030).

Ekdalaskolan vill att varje elev ska finna sin egen drivkraft och tro på framtiden. Vi arbetar utifrån kommunens pedagogiska helhetsidé Rötter och vingar för att stärka varje elevs självkänsla och kunskapsutveckling.

Ekdalaskolans verksamhetsidé:

  • Eleverna har en trygg lärmiljö som bygger på goda relationer och ser olikheter som en tillgång
  • Eleverna får och visar andra respekt.
  • Eleverna får utmaningar och stärker sin vilja att anta dem.
  • Eleverna kan uttrycka sina tankar och åsikter.
  • Eleverna gör hållbara och aktiva val.
  • Eleverna får återkoppling på ett sätt som gör lärandeprocessen tydlig

Eleverna har inflytande i skolan genom klassråd och elevråd varje månad. Där diskuteras elevernas arbetsmiljö, ordningsregler och andra akutella frågor. Alla ämnen har pedagogiska planeringar (finns på läroplattformen Unikum) och där beskrivs hur elevinflytandet ska se ut inom kunskapsområdet t.ex. val av innehåll och arbetssätt. Rektorerna har också elevdialoger om skolans verksamhet och prioriterade mål.

Skolan värnar om en god kommunikation med hemmen vilket sker bland annat genom rektorernas månadsbrev och via läroplattformen Unikum där vårdnadshavare kan följa elevens lärande och utveckling. Varje termin genomförs utvecklingssamtal. Dessutom bjuder vi in till s.k. aktiva föräldramöten där elever och vårdnadshavare samtalar om exempelvis sociala medier och arbetsliv. Skolans brukarråd är också ett viktigt forum för dialog. Ekdalaskolans lilla gula är ett informationshäfte som delas ut till alla elever vid skolstart med information om skolans styrdokument, praktiska frågor och kontaktuppgifter.

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan görs innan kl 8 på tel 0515-77 76 05

Våra rutiner är:

1. Vårdnadshavare anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05 eller i Skola24, före dagens första lektion på morgonen. Frånvarande elev registreras då som anmäld frånvarande i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag och helst före klockan 8
2. Lärarna rapporterar närvaron vid varje lektion i skola 24. Vid första tillfället på dagen när eller om eleven rapporteras frånvarande skickas ett sms eller mail til vårdnadshavaren. Vi ombeder er att höra av er till skolan om ert barn rapporteras frånvarande.