Till innehållet

Ekdalaskolan

Ekdalaskolan i centrala Mölnlycke är en grundskola med årskurserna 7-9 med plats för cirka 450 elever.

Ekdalaskolan i Mölnlycke

Vi som arbetar på Ekdalaskolan vill att varje elev ska finna sin egen drivkraft och tro på framtiden och arbetar utifrån kommunens pedagogiska helhetsidé Rötter och vingar för att stärka varje elevs självkänsla och kunskapsutveckling.

Skolans motto Ekdalaskolan vill göra skillnad syftar på att göra skillnad för den enskilde eleven och på att vi tillsammans kan utveckla kunskaper och färdigheter för att delta ansvarsfullt i vårt samhälle och omvärld. Varje läsår inleds med ett ämnesövergripande tema utifrån de globala målen (Agenda 2030).

Verksamhetsidé

Ekdalaskolans verksamhetsidé är att

  • eleverna har en trygg lärmiljö som bygger på goda relationer och ser olikheter som en tillgång.
  • eleverna får och visar andra respekt.
  • eleverna får utmaningar och stärker sin vilja att anta dem.
  • eleverna kan uttrycka sina tankar och åsikter.
  • eleverna gör hållbara och aktiva val.
  • eleverna får återkoppling på ett sätt som gör lärandeprocessen tydlig.

Elevinflytande

Eleverna har inflytande över sin skolvardag och lärande genom klassråd och elevråd. I råden diskuteras elevernas arbetsmiljö, ordningsregler och andra akutella frågor. Rektorerna har också elevdialoger om skolans verksamhet och prioriterade mål.

Kommunikation med hemmen

Ekdalaskolan värnar om en god kommunikation med hemmen. Rektor berättar om verksamheten bland annat genom rektorernas månadsbrev och via läroplattformen Unikum där vårdnadshavare kan följa elevens lärande och utveckling. Varje termin hålls utvecklingssamtal. Ekdalaskolan arrangerar också aktiva föräldramöten där elever och vårdnadshavare samtalar om exempelvis sociala medier och arbetsliv. Skolans brukarråd är också ett viktigt forum för dialog.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Sanna Ingelstam Duregård, biträdande rektor

Patrik Johansson, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-05