Djupedalskolan

Djupedalskolan är en grundskola med årskurserna 4-9 och grundsärskola. Skolan ligger något utanför centrum i Mölnlycke med fin natur inpå knutarna och har tillgång till flera stora fotbollsplaner och en skatepark. Här vistas dagligen cirka 460 elever och 70 vuxna. 

Djupedalskolan arbetar kontinuerligt med ett gott bemötande, trygghet, lagom krav och att ge eleverna bästa förutsättningar för framtiden. Vi är en trivsam skola där vi tillsammans arbetar för att skapa ett gemensamt synsätt kring alla våra elevers lärande. Vi ser det som en styrka att ha möjlighet till att ge eleverna en trygg skoldag där allas lika värde är i fokus.Våra elever är framtidens världsmedborgare. Vi rustar eleverna med en god värdegrund, demokratiska värderingar, goda kunskaper och färdigheter. Vi vill att alla tar avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill att alla ska lyckas väl utifrån sina framtidsval.

Vi arbetar aktivt med att elevhälsan börjar i klassrummet, den digitala utvecklingen fortskrider på grupp- och individnivå och lärandet för alla våra elever går framåt.

Eleverna har inflytande över sin skolvardag och lärande genom klassråd och elevråd. Skolan har ett elevråd för årskurs 4-6 och ett för årskurs 7-9.I samråd med eleverna har vi roliga aktiviteter under skolåret såsom idrottsdagar, klassens dag, maskerad, kulturfestival, luciafirande mm.

Våra elever ska känna att vi bryr oss om dem och att vi tillsammans med vårdnadshavarna har ett ansvar att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är vi på skolan tillgängliga på telefon, via mejl eller för att träffas.

Lärarna ger regelbundet information via Unikum om det dagliga arbetet i klassen. Alla klasser har föräldramöten under läsåret och lärare bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin.

Vi har fritidsklubb för elever i årskurs 4 och 5. Den är öppen efter skoldagarna, lovdagar, studiedagar och pedagogiska eftermiddagar.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Våra rutiner är dessa:

  1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.
  2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidsledare eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.
  3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.