Båtsmansskolan

Båtsmansskolan är en 6-9 skola med plats för 240 elever. Varje årskurs har en hemvist där också arbetslaget har sitt arbetsrum.

På skolan råder en stark vi-känsla där alla vuxna är lika viktiga för att eleverna ska lyckas. Skolan har stort fokus på delaktighet och att hitta framgångsfaktorer för elevernas lärande. Alla elever har var sin dator eller läsplatta och vårt arbetssätt bygger på att eleverna är aktiva och delaktiga. Skolan arbetar delvis ämnesövergripande.

Vi ser Båtsmansskolan som ett flaggskepp med hög måluppfyllelse, lärande elever, uppdragsmedvetna medarbetare och delaktiga föräldrar.

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro skall vårdnadshavare anmäla sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen.

Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Rutiner kring frånvaro:

  • Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och rapporterar den i Skola24.
  • Elevhälsoteamet stämmer av vilka elever som är frånvarande och kontaktar de elever som inte har någon anmäld frånvaro.
  • Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

Specialkost frånvaroanmälan

031-724 82 20
batsmansskolan.koket@harryda.se