Kontaktuppgifter


Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Skoladministratör

Maria Borgentum

maria.borgentun@harryda.se

031-724 87 80

Skolsköterska

Anna Blom

anna.blom@harryda.se

031-724 82 43

onsdag-torsdag 8-16

Specialpedagog

Monica Hvam Andrén

monica.hvamandren@harryda.se

031-724 87 85

Skolkurator

Helena lundblad

helena.lundblad@harryda.se

031-724 87 44

Skolpsykolog

Inga-Lill Williams

ingalill.williams@harryda.se

031-724 70 27

Köket031-724 87 79