Kontaktuppgifter


Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Skoladministratör

Farhad Roashan

farhad.roashan@harryda.se

031-724 65 58

Skolsköterska

Pernilla Thisted Westfalk

pernilla.thisted.westfalk@harryda.se

031-724 82 43

onsdag-torsdag 8-16

Specialpedagog

Monica Hvam Andrén

monica.hvamandren@harryda.se

031-724 87 85

Skolkurator

Helena Lundberg

helena.lundberg@harryda.se

031-724 87 44

Skolpsykolog

Inga-Lill Williams

ingalill.williams@harryda.se

031-724 70 27

Köket031-724 87 79