Backaskolan

Backaskolan Foto: Emmy Jonsson

Backaskolan är en F-3 skola. Förutom en i högsta grad närvarande natur både ute och inne, utmärks skolan av låg energianvändning och miljövänliga material.

Skolans verksamhetsidé

Skolan skapades utifrån tanken att återspegla naturen med färg och form i mattor, textilier och skolans hemvister är inspirerade av äng, åker, kust och fjäll. Varje hemvist har ett stort samlingsrum med en stor skön matta som inbjuder till både samlingar och lek. Till hemvisten hör även två större grupprum och två mindre grupprum som passar för enskilt arbete eller i liten grupp.

Mitt i skolan finns matsalen som är hela skolans mötesplats. Här finns plats för 120 matgäster, och det finns även en plats för framträdanden och samlingar. Matsalen är inspirerad av Härryda kommun – här har skogen och sjöarna flyttat in. Skolan har också en egen kock som lagar maten på plats

Fritidshem

På Backaskolan ska alla elever:

  • känna trygghet och tillhörighet
  • utveckla sin självkänsla och goda kamratrelationer
  • stimuleras att utveckla sina kunskaper och kompetenser tillsammans med sina kamrater
  • få möjlighet att utveckla sin egen identitet
  • visa respekt för sina medmänniskors olikheter och mångfald
  • få möjlighet att utveckla nyfikenhet och kreativitet både under tak och bar himmel

Allmän information om fritidsverksamheten Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.