Kontakt
Lyssna

IKT i skolan

IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Den kommunala skolan i Härryda kommun satsar på IKT för att utveckla lärandet.

Digitala verktyg som stöd för lärandet

Härryda kommun satsar på digitala verktyg i skolan. Alla pedagoger har varsin dator, eleverna i årskurs 6-9 har var sitt digitalt verktyg. Bland de yngre eleverna ökar också tillgängligheten och idag är det omkring 2 elever per digitalt verktyg - allt för att stimulera, öka och fördjupa lärandet. Varje skola väljer själv vilket digitalt verktyg man vill arbeta med.

IKT för lärande och utvecklandet av digital kompetens

De digitala verktygen går hand i hand med en pedagogisk idé för lärandet. Tanken med IKT är att väva samman teknik och pedagogik.

Digital kompetens är en av EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

G Suite for Education

G Suite for Education (tidigare kallat Google Apps for Education, GAFE) är en så kallad molntjänst och innehåller paket av olika verktyg som gynnar kommunikation, samarbete och gemensamt lärande för lärare och elever, exempelvis webbpublicering och lagring av dokument. Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för användning inom den pedagogiska verksamheten.

Tjänsten hanteras i ett webbaserat gränssnitt och verktygen i tjänsten kan nås från fasta och mobila enheter samt läsplattor. Tjänsten fås genom att kommunen registrerar en domän och skapar användarkonton till samtliga elever och lärare i verksamheten. Varje användare får på så sätt tillgång till tjänsten och ett fritt lagringsutrymme kopplat till sitt konto. De verksamheter som omfattas av användningen är förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasium samt kulturskolan.

Tjänster som ingår i G Suite är bland annat Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Kalender, Sites och Classroom. Vissa Google-tjänster, såsom Youtube ingår men eleverna får inte någon egen kanal för publicering. Administrativ information såsom till exempel betyg, närvaro, omdömen, IUP och studieplaner hanteras inte inom ramen för G Suite. Det hanteras istället i verksamhetens befintliga skoladministrativa system såsom Skola24, Unikum, HuleDU, Dexter och Tempus.

Lärplattformen Unikum

Unikum är ett webbaserat verktyg för lärande och kommunikation mellan elever, pedagoger, rektorer och vårdnadshavare inom kommunens grundskola och grundsärskola. Unikum används för att stödja processen kring pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner, elevdokumentation och omdömen. Det används även vid förberedelser inför utvecklingssamtal och är ett stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och dokumentation. Varje arbetslag och skola kan anpassa innehållet med sitt eget material för pedagogisk dokumentation, omdömen, individuella utvecklingsplaner samt läroplaner. Det sker kontinuerligt ett utvecklingsarbete för att ta tillvara lärplattformens möjligheter och praktiska lösningar. Logga in på Unikum här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsutvecklare IKT

För att stötta och utveckla verksamheten finns två heltidsanställda verksamhetsutvecklare med inriktning mot IKT. En viktig del i uppdraget är att stimulera, utmana och följa upp IKT-arbetet med eleverna så att användningen blir så bra som möjligt. Samverkan sker bland annat med rektorer, arbetslag och enskilda pedagoger. 

Utveckling

Det händer mycket och det går fort inom området. Vi bevakar nya rön och pedagogiska grepp för att upprätthålla en god och stimulerande miljö för lärande. Exempel på detta är "Flipped classroom" och införandet av 3D-teknik i ett klassrum/senaredelsskola.

Kontakt

Viktor Möller,
verksamhetsutvecklare
031-724 62 13
viktor.moller@harryda.se

Linda Lindberg, verksamhetsutvecklare
031-724 87 83
linda.lindberg@harryda.se