Kontakt
Lyssna

Välkommen till Vällsjöskolan F-5

Vällsjöskolan, den lilla skolan med den stora hemkänslan, ligger i Mölnlycke i ett härligt område med närhet till både skog och sjöar. Några hundra meter från skolan invid Rådasjön har vi dessutom vår egen skolskog som används flitigt.

På Vällsjöskolan arbetar ca 160 barn i åldrarna 6-12 år tillsammans med omkring 25 vuxna för att utvecklas i sitt lärande. Att skolan är liten bidrar till goda möjligheter för pedagogerna att se och möta varje barn utifrån dess förutsättningar och också till en känsla av samhörighet och nära kontakter mellan de allra flesta i verksamheten.

Skolan består av två byggnader. I den stora byggnaden arbetar lärare, förskollärare och fritidspedagoger nära tillsammans i arbetslag kring barnen från förskoleklass till och med årskurs 3. Här vistas barnen hela dagen under skol-och fritidstid.

I den lilla byggnaden finns årskurs 4 och 5 med fritidsklubb.

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro skall vårdnadshavare anmäla sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen.

Frånvarande elev registreras då som anmäld frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Frånvaro specialkost:

Om ditt barn har specialkost är det även viktigt att du frånvaroanmäler även detta. Ring 031-724 70 85.

Nyheter

Kontakt

Hanna Ranner,
rektor
hanna.ranner@harryda.se031-724 70 74

Jenny Turner,
Skoladministratör
jenny.turner@harryda.se031- 724 82 01

Adress till skolan

Vällsjöskolan
Vällbäcksvägen 6
435 42 Mölnlycke

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Skolan finns med i tillgänglighetsdatabasen.