Kontakt
Lyssna

Kvalitetsarbete

rotter och vingar

2017/2018 Skinnefjällsskolan

 

 

Att göra återblick av läsåret är en summering som ger en bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt och anger riktningen på kommande läsår. Jag har förmånen att blicka tillbaka på sammanlagt sex år på Skinnefjällsskolan. Organisationen vi har skiljer sig från de flesta skolorna i kommunen med tanke på det sätt vi arbetar med arbetslag, ett i varje klass. Vi ser att starka arbetslag som möter eleverna (förskollärare, lärare i fritidshem och grundskollärare) uppstår redan i förskoleklass skillnad i trygghet, trivsel och kunskapsbredd. Arbetslagen ger varje elevgrupp en helhet över dagen och sambandet mellan skolans mer styrda verksamhet och fritids lite friare tid kompletterar varandra väldigt väl. Under läsåret har alla förskollärare och lärare i fritidshem genomfört kommunens kompetenssatsning. Vi har även arbetet med vårt digitala läromedel Qnoddarna, i matematik och svenska och lagt till att alla elever har fått påbörja programmering med hjälp av enklare kodning. Tanken är att eleverna ska lära sig använda digitala verktyg och här är programmeringen en del av detta. Bland annat har de lärt sig använda Scratch, Blue-Bots och Garageband.

Under året har även flertalet av klasserna/fritidsgrupperna tagit del av kommunens resurscenter Tellus (matematik, naturvetenskap och teknik) olika program, vilket varit mycket givande och populärt hos både lärare och elever. Redan i förskoleklass har vi ett medvetet arbete med förberedande svenska och matematik. Vi når fina resultat hos eleverna och vi ser att de framförallt får med sig en bredd och flera olika arbetssätt inom alla skolans ämnen. Lärarna arbetar medvetet med att alla ska få lov att visa upp sina färdigheter och arbeten enskilt och i grupp genom att visa sina alster eller göra framträdanden. Att få träna sig på att stå på scen börjar i förskoleklass med en samling för skolan vid Lucia och sedan har varje årskurs sina egna olika framträdanden. Resultaten av elevernas färdigheter ser vi i trean och ett speciellt tillfälle är när de anordnar en sagovandring för hela skolan. De senaste åren har vi tydligt sett hur våra treor fått med sig de förmågor, styrkor och självförtroende som behövs för att känna sig nöjda med sina år hos oss. Så stolta, trygga och förväntansfulla inför kommande skolår på ny skola. Som en del i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet har vi under året startat upp med elevhälsomöten. Elevhälsomöten (EHM) är ett forum för dialog mellan arbetslag och elevhälsopersonal. EHMs syfte är att genom personalsamverkan skapa en bättre lärande situation för alla elever i klassen. Dialogen vid EHM är till för att skapa perspektiv och distans från vardagsarbetet och ny kunskap som kan användas i gruppen.

Kontakt

Susanne Thander, rektor år F-2 031-724 86 21 susanne.thander@harryda.se

Maria Bäck, rektor år 3 031-724 86 11maria.back@harryda.se