Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolan är en F-3-skola med barn mellan sex och nio år. Skinnefjällsskolan ligger nära skogen som används flitigt och det finns flera sjöar inom gångavstånd.

Vår verksamhetsidé ligger till grund för allt vi strävar mot:

”Trygghet, respekt och gemenskap bygger en stabil grund, vilket ger oss glädje, nyfikenhet och mod att våga testa nya möjligheter för att lära för livet” 

Vi på Skinnefjällsskolan vill ha en levande skola med öppna dörrar mellan de olika verksamheterna, där barnen i lugn och ro och efter egna mognad får ta in den kunskap som vi ska ge dem i skolan och i fritidsverksamheten.

Elevinflytande

Vi som arbetar inom skolan är skyldiga att ge elever inflytande. Elevdelaktighet och elevinflytande ska vara en naturlig och återkommande del av skolan och undervisningen. Våra elever ska känna att vi bryr oss om dem och att vi tillsammans med vårdnadshavarna har ett ansvar att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Föräldrar är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är vi på skolan tillgängliga på telefon, via mejl eller för att träffas.

Brukarråd

På skolan har vi även ett Brukarråd. Brukarrådet består av utsedda vårdnadshavare, personalrepresentanter och skolans ledning. Vårdnadshavarrepresentanter utses vid läsårets första föräldramöten. Respektive klass utser en till två representanter. Brukarrådets tankar, idéer och synpunkter bildar tillsammans med arbetslagens och elevernas tankar utgångspunkt för att utveckla och göra en redan bra skola ännu bättre. Syftet med brukarrådet är att skolan ska få möjlighet att informera vårdnadshavarna om aktuella frågor och inhämta synpunkter.

Fritidshem

Grundläggande i allas arbete på Skinnefjällskolans 12 fritidshem/klasser, är att vårt gemensamma arbete sträcker sig över hela dagen och inte bara på eftermiddagstid.

Vår verksamhet i fritidshemmet tar avstamp i Rötter och vingar, som är Härryda kommuns helhetsidé och de främsta frågor vi arbetar med på fritidshemmet är: Våra mål är att förmå alla att leka med varandra och att alla kan leka med alla och ska våga ta egna initiativ, man ska vilja delta i leken och trivas i den.

Allmän information om fritidsverksamheten Öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.

Frånvaroanmälan specialkost

031-724 86 30