Kontakt
Lyssna

Kontaktuppgifter Säteriskolan

Frånvaroanmälan

Gör du till Skola24 före kl 8:00, 0515-77 76 05.

Mejla till Säteriskolans personal

sateriskolan@harryda.se

Kontaktuppgifter till skolan

Funktion

Namn

Telefon

Övrigt

Rektor Åk 1, 3, 5

Johanna Wallinder

031 - 724 82 11


Rektor Åk F, 2, 4,

Nina Agelii

031 - 724 82 83


Expedition

Carita Söderberg

031 - 724 82 13

Månd, Tisd, Torsd 7 - 14

Onsd 7 - 10

Skolsköterska

Elisabeth Wandebäck

031 - 724 82 15

Månd, Onsd, Torsd

Skolkurator

Linnea Bergström

070 - 856 90 23

 Månd, Tisd

Skolpsykolog


Nås via rektor


Socilapedagog

Julia Enoksson

031 - 724 82 19


Vaktmästare

Martin Jönsson

076 - 495 07 90


Skolmatsal


031 - 724 67 81


F-klass, Fritidshem Delfinen031 - 724 67 83

076 - 649 42 73

Öppnings / Stängnings

avdelning

Åk 1, Fritidshem Regnbågen031 - 724 82 56

076 - 649 47 77


Åk 2, Fritidshem Ekorren031 - 724 82 86

076 - 649 48 20


Åk 3, Fritidshem Växthuset031 - 724 82 80

076 - 649 46 94


Åk 4-5, Fritidsklubben031 - 724 82 79

076 - 649 46 94