Kontakt
Lyssna

Rävlandaskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Kvalitetsarbete Rävlandaskolan F-9 2018/2019

På Rävlandaskolan har vi ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete där vi följer upp våra mål och elevernas resultat. En viktig del i detta är att arbeta med trygghet och studiero.

På Rävlandaskolan F-9 har vi under våren även arbetat fram en gemensam verksamhetsidé

Rävlandaskolans elever läser och lär för framtiden

Verksamhetsidén är framåtsyftande och långsiktig.

Varje läsår utvärderas enhetens prioriterade mål och nya sätts beroende på utvärderingar och analys som görs. Målen är gemensamma för hela Rävlandaskolan.

Läsåret 2018-2019 är målen dessa:

Vi ska öka motivationen och skapa likvärdiga förutsättningar så att alla elever kan utvecklas utifrån sina möjligheter

Vi ska ge alla elever goda kunskaper i läsning och läsförståelse

Vi ska rusta eleverna för framtiden genom att ge dem digital kompetens

Formuleringen “utvecklas utifrån sina möjligheter” innefattar vikten både av att utmana elever att nå högre måluppfyllelse och att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd för de elever som behöver

Motivationen är en viktig del av vårt arbete och på enheten innebär det både att utmana och att stötta.

Vi vet att goda kunskaper i läsning i kombination med ett gott ordförråd gynnar eleverna i deras kunskapsutveckling på kort och lång sikt. Vår skolbibliotekarie har här en viktig roll.

Framtiden kommer att ställa stora krav på goda kunskaper i att hantera digitala verktyg. Skolan ska under läsåret 2018-2019 arbeta fram en tydlig plan för digitalisering i undervisningen

För att ge eleverna bästa förutsättningarna för lärande och trygghet under hela elevens skolgång kommer vi att arbeta vidare med den röda tråden på Rävlandaskolan dvs. F-klass till åk 9.

Kontakt

Agneta Ströberg, rektor F-5
031-724 85 22 agneta.stroberg@harryda.se

Annemi Lindoffer, rektor 6-9
031-724 85 23
annemi.lindoffer@harryda.se

åk 6 & 8
031-724 61 9