Lyssna

Rävlandaskolan

Rävlandaskolan Foto: Emmy Jonsson

Välkommen till Rävlandaskolan

Den natursköna miljön i Storåns dalgång bidrar till att skapa en trygg och harmonisk lärmiljö och möjliggör olika former av utomhusaktiviteter för eleverna. Rävlandaskolan är en liten enhet där alla känner alla. Vi lägger stor vikt vid att vara en trygg skola med kunnig, engagerad personal.

Om Rävlandaskolan

Rävlandaskolan är en F-9 skola uppdelad på flera byggnader med ca 190 elever i åk F-5 och ca 300 elever i åk 6-9. Skolan har fritidshemmen Linden för åk F-1, Björken för åk 2-3 och fritidsklubben Boken för elever i åk 4-5. För elever i åk 6-9 anordnas Öppen Skola på tisdag- och onsdag mellan kl.17.00-20.00. Elever, lärare och vårdnadshavare använder det webbaserade "Unikum", där man hittar läxor, skriftliga omdömen, veckoplanering eller information om vad som händer på skolan.

Elevdelaktighet

Elevdelaktighet, demokrati och en god värdegrund är grundläggande begrepp i skolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls regelbundet och i åk 6-9 finns ett elevskyddsombud. I klassråden lyfts frågor som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet. Vid behov tas frågorna vidare till pedagogernas arbetsplatsträff samt Brukarrådet. Rektor och pedagoger ansvarar för arbetet.

Elevhälsa

Skolan har ett väl fungerande Elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagoger och socialpedagoger på plats. Skolläkare och skolpsykolog besöker skolan regelbundet. Elevhälsoteamet har regelbundna möten och följer upp aktuella elevärenden.

Brukarråd

Brukarrådet är gemensamt för åk F-9 och består av representanter från vårdnadshavare och rektorer. Brukarrådet är en informations- och samverkanskanal som sammanträder två gånger per termin och lyfter skolutvecklingsfrågor, information samt frågor som kommit upp på elevråd eller vid samtal med vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan

görs på tel 0515-77 76 05. Knappa in elevens personnummer. Elev behöver anmälas varje dag vid frånvaro, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Viktig information om frånvarorutiner F-5
Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Läraren eller annan personal ringer till förälder senast efter den första lektionen.
Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.
För att frånvaroanmälan ska vara säker och lätthanterlig ber vi er att så snart som möjligt registrera er i Skola24.För år 6-9 gäller att hemmet blir kontaktat genom mejl från Skola24 eller personal på skolan under dagen.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Anna Lindeberg Skoladministratör åk F-5
031-724 85 34
anna.lindeberg@harryda.se

Anja Johansson               Skoladministratör åk  6-9            031-724 85 20
anja.johansson@harryda.se
Viveka Grimsätt
Samordnare
0732-31 67 36
viveka.grimsatt@harryda.se
Gia Haraldsson
Rektor åk F-5
031-724 85 22
gia.haraldsson@harryda.se

Malin Olsson Asp
Rektor åk 6-9
031-724 85 23
malin.olssonasp@harryda.se
Rävlandaskolan
Sätilavägen 2
438 97 Rävlanda