Kontakt
Lyssna

Rävlandaskolan

Rävlandaskolan är en F-9 skola, mitt i Rävlanda med goda buss- och tågförbindelser. Eleverna i åk 5-9, går i det nybyggda huset bredvid det kombinerade skol- och kommunbiblioteket. Elever i F-4, har sina klassrum i den låga byggnaden, där finns också fritidslokaler.

Den natursköna miljön i Storåns dalgång bidrar till att skapa en trygg och lugn lärmiljö för eleverna. Rävlandaskolan är en liten enhet där alla känner till alla.

Mitt emellan byggnaderna ligger skolans nya matsal och idrottshallen. Skolan, som har drygt 400 elever har fräscha och rymliga lokaler, anpassade för modern undervisning.

Skolan har ett väl fungerande Elevhälsoteam, skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare finns på plats. I Rävlanda bibliotek, som också rymmer Kulturskolans lokaler, finns vår skolbibliotekarie som är verksam i undervisningen.

Skolan har tre fritidsavdelningar för elever i förskoleklass upp till åk 5 där närheten till skog och äng ger barnen möjlighet till härlig uteverksamhet året om. Tisdagar och onsdagar har vi Öppen Skola mellan 17.00-20.00 för elever i åk 6-9 med olika aktiviteter som t. ex. filmvisning, idrott eller bakning.

Elever, lärare och vårdnadshavare använder det webbaserade "Unikum", där man hittar läxor, skriftliga omdömen, veckoplanering eller information om vad som händer på skolan. "Rävnytt" , skolans nyhetsblad publiceras på hemsidan men finns också tillgängligt som mejlprenumeration.

Vi lägger stor vikt vid att vara en trygg skola med kunnig, engagerad personal som sätter elevens behov och utveckling i centrum.

Frånvaroanmälan

görs på tel 0515-77 76 05. Knappa in elevens personnummer. Elev behöver anmälas varje dag vid frånvaro, före elevens första lektion. Vi använder webbtjänsten Skola24 där man som vårdnadshavare får mejl vid oanmäld frånvaro, kan lägga in kortare frånvaro samt få en överblick över sitt barns frånvaro.Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Viktig information om frånvarorutiner F-5
Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Läraren ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter den första lektionen.
Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.
För att frånvaroanmälan ska vara säker och lätthanterlig ber vi er att så snart som möjligt registrera er i Skola24.

För år 6-9 gäller att hemmet blir kontaktat genom mejl från Skola24 eller personal på skolan under dagen.


Prenumerera

Rävnytt  är Rävlandaskolans nyhetsbrev för hem, elever och personal. När sidan uppdateras med nyheter får du ett mejl om att det finns nytt på sidan.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Agneta Ströberg, rektor F-4
031-724 85 22
agneta.stroberg@harryda.se

Annemi Lindoffer, rektor 5-9
031-724 85 23
annemi.lindoffer@harryda.se

Gunnel Eckerstein, skoladministratör
031-724 85 20
gunnel.eckerstein@harryda.se

Besöks & postadress:
Rävlandaskolan
Sätilavägen 2
438 97 Rävlanda

031-724 85 20

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Skolan finns med i tillgänglighetsdatabasen.