Lyssna

Kontaktuppgifter

Nedan finns en telefonlista över skolans samtliga telefonnummer och rutinerna kring frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska göras före klockan 8:00 varje dag på telefon 0515-777 605 (det går utmärkt att lämna meddelanden). Barn med specialkost ska även frånvaroanmälas till köket: 031-724 8317.

Är ditt barn på fritids ska frånvaro även rapporteras på Tempuslänk till annan webbplats.


Sjukanmälan

0515-77 76 05
Skolledning och administration

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Rektor åk 4-6
och grundsärskolan

Hans Melin

hans.melin@harryda.se

031-724 83 02

Rektor åk 7

Camilla Haglund

camilla.haglund@harryda.se

0766-49 40 74

Rektor åk 8-9

Katarina Lange

katarina.lange@harryda.se

031-724 83 00

Skoladministratör

Yvonne Grimsborn

yvonne.grimsborn@harryda.se

031-724 83 01

Skoladministratör

Åsa Nyberg

asa.nyberg@harryda.se

031-724 83 03


Åk 4

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Arbetsrum

Röd Nedre


031-724 83 20

Ma, NO, Tk

Tuomo Tikkanen

tuomo.tikkanen@harryda.se


Idh

Karin Hernqvist

karin.hernqvist@harryda.se


Sltx, En

Erika Tjärner

erika.tjarner@harryda.se


Lär. fritidshem, Bl

Rebecca Smedberg

rebecca.smedberg@harryda.se


SO, Sv

Jannie Jensen

jannie.jensen@harryda.se


Sv, En

Petra Palkio

petra.palkio@harryda.se


Skolbibliotekarie

Karin Hammarson

karin.hammarson@harryda.seFritidsklubben Stjärnan

Roll/funktion

Namn

E-Post

Telefon

Fritidsklubben Stjärnan031-724 83 30

Lär. fritidshem, Bl

Isabella Bergs

isabella.bergs@harryda.se

 

Lär. fritidshem, Bl

Rebecca Smedberg

rebecca.smedberg@harryda.seÅk 5

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Arbetsrum

Röd Övre


031-724 83 35

Ma, NO

Johanna Englund

johanna.englund@harryda.se


Sltm

Jesus Cebada Sanchez

jesus.cebadasanchez@harryda.se


Idh, Ma

Dan Hökbring

dan.hokbring@harryda.se


Lär.fritidshem, Bl

Isabella Bergs

isabella.bergs@harryda.se


SO, Sv

Ida Kristoffersson

ida.kristoffersson@harryda.se


Sv, En

Linda Charpentier

linda.charpentier@harryda.se


Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon


4-6 - grundsärskolan


031-724 83 75

Speciallärare

Linda Noord

linda.noord@harryda.se


Elevassistent

Nicole Pinek

nicole.pinek@harryda.se


Elevassistent

Sandra Ehrman

sandra.ehrman@harryda.seÅk 6

Roll/funktion/ämne

Namn

E-post

Telefon

Arbetsrum

Grön Övre


031-724 83 11

Sv, En

Jonna Palmqvist

jonna.palmqvist@harryda.se


SO, Sv (vik.)

Rasmus Eriksson

rasmus.eriksson@harryda.se


Ma, NO

Jennie Westman

jennie.westman@harryda.se


SO, Sv (föräldraledig)

Malin Manheden

malin.manheden@harryda.se


NO,Tk

Anneli Ström

anneli.strom@harryda.se


Hkk

Marika Lindqvist

marika.lindqvist@harryda.se

 

Sltx

Anna Kim Udd

anna.kimudd@harryda.se6-9G - Grundsärskolan

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon


6-9G - grundsärskolan


0704-67 50 63

Speciallärare

Anna-Lena Borging

anna-lena.borging@harryda.se


Elevassistent

Annika Karlsson

annika.karlsson@harryda.se


Elevassistent

Anna Grahn

anna.dahlman@harryda.se


Förskollärare

Katarina Johnsén

katarina.johnsen@harryda.se

 


Åk 7

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Arbetsrum

Grön Nedre


031-724 83 12

En, Sv

Hannah Grundin Markusson

hannah.grundinmarkusson@harryda.se


Ma, NO

Håkan Linde Nilsson

hakan.lindenilsson@harryda.se


Sv, Idh (föräldraledig)

Johan Hedman

johan.hedman@harryda.se


Hkk, Ma

Susanne Johansson

susanne.johansson@harryda.se


Mu

Kathrine Renhorn

kathrine.renhorn@harryda.se


Ty

Oscar Rhodin

oscar.rhodin@harryda.se


Sv, Idh (vik.)

Markus Hicks

markus.hicks@harryda.seÅk 8

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Arbetsrum

Blå Övre


031-724 83 10

Mu

Pelle Frantzich

pelle.frantzich@harryda.se


Bl, SvA

Malin Schedin

malin.schedin@harryda.se


SO

Christina Henriksson

christina.henriksson@härryda.se


Idh, Sv

Peter Dawidson

peter.dawidson@harryda.se


Ma, NO

Joakim Johansson

joakim.johansson@harryda.se


Sp, En

Simon Slessor

simon.slessor@harryda.se


6-9B - Grundsärskolan

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon


6-9B - grundsärskolan


073-231 69 48

Speciallärare

Anna Englund

anna.englund@harryda.se


Förskollärare

Malin Svensson

malin.svensson@harryda.se


Elevassistent

Kristina Bom Johansson

kristina.bomjohansson@harryda.se


SO, Sv

Agneta Hermansson

agnetaim.hermansson@harryda.se


 

Åk 9

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Arbetsrum

Blå nedre


031-724 83 13

Ma, NO

Lennart Wall

lennart.wall@harryda.se


SO

Linus Rydberg

linus.rydberg@harryda.se


Fr, Sv

Line Magnusdotter

line.magnusdotter@harryda.se


Sp, Ty

Maria Larsson Dembski

maria.larssondembski@harryda.se

 

En, Idh

Malin Garå

malin.gara@harryda.se


Sltm

Zahra Olsson

zahra.olsson@harryda.se

 

 

Flexenheten - Kompassen

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Lärare

Vakant


031-724 8319

Elevassistent

Lisbeth Hansson

lisbeth.hansson@harryda.se


Elevassistent

Henrik Korhonen

henrik.korhonen@harryda.se


Speciallärare

Agneta Smidebrant

agneta.smidebrant@harryda.se


Speciallärare

Sofie Bergström

sofie.bergstrom@harryda.seElevhälsopersonal

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Lisbeth Bolin

lisbeth.bolin@harryda.se

031-724 83 07

Skolkurator

Stina Hansson

stina.hansson@harryda.se

031-724 83 06

Specialpedagog

Sandra Söderberg

sandra.soderberg@harryda.se

031-724 83 14

Skolpsykolog

Gustav Jonsson

gustav.jonsson@harryda.se

031-724 68 79

Fritidsledare

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Fritidsledare

Albin Calås

albin.calas@harryda.se

031-724 83 08

Fritidsledare

Charlotta Bane

charlotta.bane@harryda.se


Skolbibliotekarie och Studie- och yrkesvägledare

Roll/funktion

Namn

E-post

Telefon

Skolbibliotek

Karin Hammarsson

karin.hammarson@harryda.se

031-724 83 08

Studie- och yrkesvägledare

Glenn Castenbladh Rafors

glenn.castenbladh.rafors@harryda.se

031-724 83 05