Kontakt
Lyssna

Grundsärskolan

I vår skola möts elever från två olika skolformer, grundskolan och grundsärskolan. Att mötas och lära sig förstå varandras förutsättningar får oss alla att utvecklas och växa på så många sätt.

På Önnerödsskolan har vi nu tre klasser som följer grundsärskolans läroplan; 4-6, och två klasser 6-9. Vi har även fritidsverksamhet för de elever som behöver det.

Klasserna har varsitt eget hemklassrum i Röd övre (tillsammans med åk 5 i grundskolan), Grön nedre (åk 7) och i Blå nedre (åk 9). Flera elever får även del av sin undervisning i någon grundskoleklass utifrån sina förutsättningar och för att utmana elevernas lärande så långt det är möjligt.

Grundsärskolans läroplan finns att läsa på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den trycker mera på att eleverna ska nå målen utifrån sina egna förutsättningar och timplanen lägger större tyngd vid praktiskt-estetiska ämnen.

Kontakt

Hans Melin,
rektor 4-6 och grundsärskolan
031-724 83 02
hans.melin@harryda.se

Katarina Lange, rektor 7-9
031-724 83 00 katarina.lange@harryda.se

Linda Noord, lärare 4-6
031-724 83 75linda.noord@harryda.se

Anna-Lena Borging lärare 6-9 G
0704-67 50 63
anna-lena.borging@harryda.se

Anna Englund, lärare 6-9 B
031-724 83 10anna.englund@harryda.se

Relaterad information