Lyssna

Fritidsklubben Stjärnan

Fritidsklubben är en lite friare verksamhet och fungerar som en träffpunkt efter skolans slut samt heldagar under lov och lovdagar. Fritidsklubben ingår som ett led i målet att utveckla förmågan att klara sig mer på egen hand och att ta eget ansvar.

Öppettider

Vardagar öppnar Stjärnan då första klassen slutar sin skoldag till kl 16.30.
Lovdagar är det öppet 9.00 - 16.00

Hur?

På Stjärnan övar barnen socialt i samspel med andra för att få ökat eget ansvar. Här har de möjlighet att stärka sin självkänsla och vara med i skapandet av en trygg grupp med stöd av vuxna. Någon gång i veckan kör vi lite mer styrda aktiviteter såsom ”veckans utmaning” eller frågesport. Vi har dessutom tillgång till gymnastiksalen en dag i veckan där vi kan utnyttja möjligheterna som finns där i form av bollspel, redskap och lekar.

På fritidsklubben kan man (om man vill) delta i aktiviteterna, leka med kompisarna eller bara få "vara" en stund. Vilket man än väljer är man såklart alltid lika välkommen.

Allmän information om fritidsklubb i Härryda kommun

Ansökan om plats i fritidsklubblänk till annan webbplats
Allmän information om fritidshem och fritidsklubb i Härryda kommun

Kontakt

Hans Melin, rektor
031-724 83 02
hans.melin@harryda.se

Isabella Bergs, lärare i fritidshem
031-724 83 30, 0766-49 44 83isabella.bergs@harryda.se

Rebecca Smedberg, lärare i fritidshem
031-724 83 30, 0766-49 44 83rebecca.smedberg@harryda.se