Kontakt
Lyssna

Lunnaskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Lunnaskolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Lunnaskolans bas är demokratiska värderingar och en atmosfär som präglas av ömsesidig respekt.

Goda lärmiljöer

Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi ser olikheter som en tillgång, och pratar med varandra om vikten av människors lika värde.

På Lunnaskolan arbetar vi aktivt för att alla elever skall känna sig trygga, trivas och må bra. Uppnår vi detta har vi en god grund och goda förutsättningar att nå kunskapskraven och hög måluppfyllelse.

Vi vill att alla elever, personal, och föräldrar känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Prioriterade mål

Härryda kommuns helhetsidé, “Rötter och Vingar”, ligger till grund för vårt arbete tillsammans med styrdokument. Arbetet med våra prioriterade mål har satts utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklats i arbetslagen. 

Vi har läsåret 2017/2018 året tre prioriterade mål:

  • Öka vår kollektiva kompetens i arbetet med elever i behov av särskilt stöd
  • Höja och visa på kvalitén på våra fritidshemsavdelningar – Skapa en meningsfull, likvärdig och trygg plats som bygger på elevernas delaktighet
  • Öka vår kollektiva kompetens i arbetet med digitalisering och programmering

 

Kontakt

Susanne Flenner, rektor år 2-3 samt grundsärskolasusanne.flenner@harryda.se031-724 83 42

Gabriella Knutsson, rektor år F-1gabriella.knutsson@harryda.se031-724 83 41