Lyssna

Välkommen till Lunnaskolan

Lunna ht19

Lunnaskolan är en F-3-skola i Landvetter med fritidshem och särskola. Eleverna kommer från närområdet, Önneröd och Tahult. Skolan består av tre byggnader och en skolgård som inbjuder till många olika lekar och aktiviteter. 

På skolan går runt 400 elever i årskurserna F-3, fördelat på fyra förskoleklasser, fyra ettor, fyra tvåor, fyra treor samt grundsärskola.

Det finns en hög kompetens bland pedagogerna vilket ger förutsättningar för en god kvalitet. Vi strävar efter att ta tillvara barnens lek och kreativitet. Vi har planerade rastaktiviteter första rasten varje dag för att inspirera barn till nya lekar och aktiviteter.

Skolan ligger i en villabebyggelse i Landvetter med naturen in på knutarna. Det är femhundra meter till vår egen skolskog och Landehofs motionsspår. Många av våra elever åker skolskjuts till skolan. 

Forum för samverkan

Två gånger per termin har vi forum för samverkan. Då träffas representanter för samtliga klasser (vårdnadshavare) tillsammans med rektor och skolans/fritidshemmets representanter. Syftet är att delge information om skolans pågående arbete samt ge möjlighet för vårdnadshavare att ställa frågor på skolnivå.

Frånvaroanmälan av elev

Före klockan 8 varje dag ditt barn är hemma från skolan ska du ringa skola24 0515-777605 och knappa in barnets tiosiffriga personnummer.

Alla skolor i Härryda kommun använder denna automatisk telefontjänst för att ta emot frånvaroanmälningar.

Lunnaskolans rutiner vid elevers frånvaro innebär att vi ringer vårdnadshavaren om barnet saknas och inte är anmält frånvarande i skola24. Det gör vi senast 30 min efter skoldagens start. På lov går det inte att frånvaroanmäla på skola24. Anmäl då i Tempus.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Susanne Flenner,
rektor år 2-3 samt grundsärskolasusanne.flenner@harryda.se031-724 83 42

Gabriella Knutsson,
rektor år F-1 gabriella.knutsson@harryda.se031-724 83 41

Maria Larsson,
skoladministratör
maria.larsson@harryda.se
031-724 83 40
Fax: 031-91 87 37

Petra Joelson Ronge,
skoladministratör
petra.joelsonronge@harryda.se

Lunnaskolan
Lundaslättsvägen 4
438 33 Landvetter

Postadress:          
Härryda kommun
Lunnaskolan     
Skolvägen 1
435 80 Mölnlycke
Här ligger Lunnaskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan skola24

0515-777 605

Barn med specialkost frånvaroanmäls även till köket: 031-724 83 57

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Skolan finns med i tillgänglighetsdatabasen.