Kontakt
Lyssna

Härrydaskolan

Härrydaskolan Foto: Emmy Jonsson

Härrydaskolan är en liten kommunal grundskola mitt i Härryda kommun. Här går 140 elever från förskoleklass till år 5.

Härrydaskolan ligger fridfullt med skogen som närmsta granne. På skolan finns två fritidshem och en fritidsklubb. Vi arbetar för att ha ett bra samarbete mellan skola och hem för att eleverna ska kännas sig trygga och glada när de är i skolan.

Vi är en liten enhet, småskaligheten gör att alla vuxna är välbekanta för eleverna vilket är en bra utgångspunkt för trygghet. Vi använder oss bland annat av åldersblandade faddergrupper (F-5). I dess grupper får 5:orna ta ett extra stort ansvar för att alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Skolan har några gemensamma aktiviteter varje läsår som genomförs i faddergrupper. Genom detta arbetssätt skapas nya relationer, de få ökad förståelse för varandras olikheter och behov. Eleverna har ett gott samarbetsklimat och goda relationer att bygga vidare samverkan på.

Vårt elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår skolgård och hur vi är mot varandra.