Kontakt
Lyssna

Välkommen till Härrydaskolan

Härrydaskolan

 

Härrydaskolan är en liten kommunal grundskola mitt i Härryda kommun. Här går ca 155 elever från förskoleklass till år 5.

Härrydaskolan ligger fridfullt med skogen som närmsta granne. På skolan finns två fritidshem och en fritidsklubb. Vi har betar för att ha ett bra samarbete mellan skola och hem och för att eleverna ska kännas sig trygga och glada när de är i skolan.

Vi är en liten enhet, småskaligheten gör att alla vuxna är välbekanta för eleverna vilket är en bra utgångspunkt för trygghet. Vi använder oss bland annat av åldersblandade faddergrupper (F-5). I dess grupper får 5:orna ta ett extra stort ansvar för att alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Skolan har några gemensamma aktiviteter varje läsår som genomförs i faddergrupper. Genom detta arbetssätt skapas nya relationer, de få ökad förståelse för varandras olikheter och behov. Eleverna har ett gott samarbetsklimat och goda relationer att bygga vidare samverkan på.

Vårt elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår skolgård och hur vi är mot varandra.

Kalender


Kontakt

Hans Svensson, rektor 
031-724 70 51
hans.svensson@harryda.se

Annelie Bergman, skoladministratör
031-724 86 75
annelie.bergman@harryda.se

FRÅNVAROANMÄLAN
0515-77 76 05 (Skola 24)

Adress:
Härrydaskolan
Assmundtorpsvägen 2
438 92 Härryda

Länk till kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster