Lyssna

Hällingsjöskolan

Hällingsjöskolan Foto: Emmy Jonsson

Hällingsjöskolan är en av Härryda kommuns minsta skolor. Här går 115 barn från förskoleklass till och med årskurs 5. Det finns två fritidshem: Björken och Boken samt en fritidsklubb.

Hällingsjöskolan ligger i östra delen av kommunen, nära Gingsjön. Det är lätt att ta sig ut i naturen och pedagogerna utnyttjar möjligheten att vara utomhus tillsammans med barnen. Det är gångavstånd till sjön där man kan bada på sommaren och åka skridskor på vintern. Alla klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor och eleverna har tillgång till surfplattor och datorer.

Vi är en liten enhet, med hög lärartäthet och småskaligheten gör att alla vuxna är välbekanta för eleverna vilket är en bra utgångspunkt för trygghet. På Hällingsjöskolan arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga och få förutsättningar att nå sina mål.

Hällingsjöskolans har valt att arbeta språkinriktat och vi har
fokuserat speciellt på skrivning och stavning. Dessutom arbetar hela skolan med miljöarbete - hållbar utveckling och grön flagg.

Frånvaroanmälan

Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Viktig information om frånvarorutiner

Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Läraren ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter den första lektionen.

Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

För att frånvaroanmälan ska vara säker och lätthanterlig ber vi er att så snart som möjligt registrera er i Skola24.