Kontakt
Lyssna

Nordplus

Lärandets tråd, ett nordiskt projekt mellan Furuhällsskolan, Norge och Åland

Furuhällsskolan är med i Lärandets tråd, som är ett EU-finansierat Nordplusprojekt, tillsammans med Buöy skola i Stavanger, Norge och Ytternäs skola på Åland. Målet är att ge lärare och elever på skolorna ett nätverk där man utbyter erfarenheter och får ökad kunskap om varandras skolvardag och närkultur och fler metoder för att öka alla elevers lärande. Genom att deltagande skolor kommer från tre olika nordiska länder ges en möjlighet att lära om likheter och olikheter i den nordiska kulturen.

Eleverna kommer, genom olika digitala medier, att kommunicera kring vad de lär sig och sina upplevelser på skolan med de övriga deltagande klasserna.

Lärarna kommer att besöka de deltagande skolorna under projektmöten. De ska dela med sig av egna erfarenheter och goda metoder till lärare på de övriga skolorna. De ska också prova metoder, arbetssätt och idéer som de får från de andra lärarna och ge feedback på hur de fungerar.

Vårt projekt kommer att pågå i två år där vi besöker varandras skolor en gång och avslutar med ett möte i Stockholm där vi knyter samman allt och förhoppningsvis skapar möjlighet för fortsatta kontakter.

Vi hade vår första träff hos oss på Furuhällsskolan 8-10 november 2017 eftersom det är vi som ansvarar för hela projektet.

Läs gärna mer på vår projektisida, https://twinspace.etwinning.net/15660/homelänk till annan webbplats, som vi kommer att uppdatera då och då.

Kontakt

Relaterad information

Dokument

Externa länkar

Länk till extern webbsida