Kontakt
Lyssna

Furuhällsskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

 

Under läsåret 2018/2019 fokuserar vi på två prioriterade mål:

På Furuhällsskolan ska alla elever, med hänsyn till ålder, ha god läsförmåga.
"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga." (Skolverket, 2018, sid. 9)

På Furuhällsskolan ska all utbildning präglas av studiero.
"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt." (Skolverket, 2018, sid. 13)


Kontakt

Skolledning

Malin Olsson Asp,
rektor år F-2
malin.olssonasp@harryda.se

Carina Torstensson,
rektor år 3-5
carina.torstensson@harryda.se