Lyssna

Furuhällsskolan

Furuhällsskolan

​Furuhällsskolan är en F-5 skola i Mölnlycke med cirka 350 elever. Skolan ligger mitt i ett villaområde med närhet till både natur och till samhället vilket vi använder oss av i den dagliga verksamheten. Skolan består av en huvudbyggnad, en paviljong och en nyanlagd skolgård som inbjuder till många olika lekar och aktiviteter. Vår skolgård angränsar till skolskogen som används flitigt.

Vi har valt att organisera arbetet med de yngsta eleverna i F-1:or. År 2-5 är åldershomogena klasser. Vi är drygt 45 anställda som med olika kompetenser möter eleverna varje dag. Tryggheten och trivseln hos eleverna är stor, enligt våra brukarundersökningar.

Skolan har fyra fritidshem och en fritidsklubb. På fritidshemmen erbjuds utomhusaktiviteter, rörelse och kreativt arbete. Eleverna får träna på att ta eget ansvar efter ålder. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet och att eleverna ska känna sig sedda och trygga. Under loven erbjuder fritidshemmen många och varierade aktiviteter.

Vi har planerade rastaktiviteter varje vecka för att inspirera barn till nya lekar och aktiviteter.

Vårt elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår skolgård och hur vi är mot varandra.

För att synliggöra elevernas skapande har varje klass ansvar för det Pedagogiska Galleriet tre veckor per läsår. Här visar klassen upp sitt pågående arbete för andra klasser och besökare på skolan.

Vi är en skola med många uppskattade traditioner som våra elever ser fram emot. I slutet av varje månad samlas hela skolan i idrottssalen på Månadsmöte, där vi t ex firar månadens födelsedagsbarn och får se framträdanden som eleverna arrangerar. En gång per läsår har vi Furuhällsskolans dag för att öka gemenskapen hos elever och lärare.

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05. Är ditt barn på fritids ska frånvaro även rapporteras på Tempus. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elever med specialkost frånvaroanmäls även till köket:
031-724 82 66