Kontakt
Lyssna

Eskilsbyskolan

Skolan från vägen

Eskilsby förskola och skola ligger i Eskilsby samhälle med närhet till både Landvetter och Mölnlycke. Förskolan och skolan ligger i en idyllisk miljö med skog, gröna kullar och hästhagar som skapar inspirerande förutsättningar för aktiva upplägg i planering av aktiviteter och undervisning.

Förskolan har under läsåret 2016-2017 haft 18 barn i verksamhet och skolan en F-2 klass på 16 elever samt fritidshem. På förskolan arbetar två förskollärare och två barnskötare, i skolan en lärare och en förskollärare där båda ansvarar på fritidsverksamheten.

Förskola, fritidshem och skola har ett nära samarbete och genomför gemensamma aktiviteter och teman. Detta skapar goda förutsättningar för en helhetssyn på barnets lärande och kunskapsutveckling samt trygghet. Vi har under året arbetat med att skapa positiva möten för att stärka engagemang och lärande samt öka kommunikation mellan hem och skola genom att kommunicera aktiviteter via unikum och pluttra. Vi har arbetat med samarbetsövningar på raster och lektioner för att bygga goda kamratrelationer så att man är omtänksam och låter alla vara med. Vi vill med detta arbete skapa förutsättningar för att tillsammans skapa lust för lärande i en trygg miljö.

Under gemensamma aktivitetsveckor har vi arbetat tematiskt med olika ämnen. I området hälsa fick barn och elever i olika gruppkonstellationer arbeta med vad som krävs för att vi ska må bra både i kropp och knopp. I tema “återbruk” skapades nytt av gammalt och en prylbytardag där även föräldrar deltog anordnades. Vi ser att detta arbetssätt skapar gemenskap, förståelse och trygghet och innebär att vi tidigt kan identifiera utvecklingsbehov för att stärka elevers lärande och skapa en mjuk övergång mellan förskola och skola.

Under året har hela enheten arbetat med matematik kopplat till språklig utveckling med utgångspunkt i skolverkets bedömningsstöd. Vårt syfte har varit att skapa en progression från förskola till skola och ge barn och elever verktyg att ge uttryck för sin förståelse i såväl muntliga som skriftliga lärsituationer. Barn och elever har fått arbeta med att undersöka, reflektera över och diskutera olika problem och prova sin förståelse för t ex rum, form, läge samt talbegrepp.

För att skapa delaktighet i planering av verksamhet och miljö har vi under året haft elevråd i skolan, samtalsråd i förskolan och gemensamma stormöten utomhus med alla barn och elever. Vid dessa tillfällen diskuterar vi tillsammans hur vi kan ta ansvar för vår gemensamma miljö. Vi pratar t ex om våra gemensamma aktiviteter, Grön Flagg och hållbar utveckling. Dessa möten tränar våra barn och elever på turtagning, munltigt framträdande, förståelse för andras åsikter och förmåga att framföra egna. Det ger erfarenhet att bygga vidare på såväl för elever som pedagoger i verksamheten.

Välkommen till Ekdalaskolan

Kontakt

Hans Svensson, rektor
031-724 70 51
hans.svensson@harryda.se

Annelie Bergman, skoladministratör
031-724 86 75
annelie.bergman@harryda.se

Frånvaroanmälan (Skola 24)
0515-77 76 05

Eskilsby skola (direkt)
031-724 68 77

Eskilsby skola
Hästelidsvägen 1
438 93 Landvetter